Press "Enter" to skip to content

Choroby bydła – przyczyny, objawy, leczenie

Choroby bydła dotykają przedstawicieli przeżuwaczy niezależnie od ich wieku czy rasy. Na zachorowanie mają wpływ przede wszystkim nieodpowiednie warunki bytowe, predyspozycje genetyczne oraz nieprawidłowe żywienie zwierząt. Wielu hodowców ma problemy z dostrzeżeniem i zdiagnozowaniem występujących u bydła objawów. Nieznajomość symptomów i zbyt późne wdrożenie leczenia niestety może być dla krów niezwykle groźne. Z tego względu warto znać podstawowe schorzenia, ich oznaki oraz metody profilaktyczne, które umożliwią ekonomiczny i produktywny chów bez antybiotyku.

Choroby układu pokarmowego

Chorobą układu pokarmowego najczęściej obserwowaną w hodowli przeżuwaczy jest biegunka, szczególnie groźna dla młodych osobników. Może być ona spowodowana przykładowo podaniem spleśniałej czy nadmiernie nadkwaszonej paszy albo bakterią. Biegunka objawia się rozrzedzonym, wodnistym kałem, nierzadko z pasemkami krwi. Chore bydło jest osowiałe i ma osłabiony apetyt. Aby uniknąć biegunki, w żywieniu zwierząt warto stosować adiSalmoSOL® PF, który wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego oraz immunologicznego, zmniejszając tym samym ryzyko zachorowania. W skrajnych przypadkach niezbędna może okazać się także kuracja antybiotykowa. Oprócz biegunek u bydła dość często występuje niestrawność żwacza, wywołana nadmierną ilością ziaren w paszy, ich szybką fermentacją i przeładowaniem żołądka. Dolegliwość ta charakteryzuje się spadkiem apetytu i wydajności mlecznej oraz objawami kolkowymi. W tym przypadku niezbędne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej w układzie pokarmowym oraz wyeliminowanie nadmiaru gazów odpowiednimi lekami.

Zaburzenia metaboliczne

Choroby metaboliczne najczęściej dotykają różne odmiany bydła mlecznego. Schorzeniem pojawiającym się w okresie poporodowym jest ketoza. Spowodowana błędami żywieniowymi i zbyt niską wartością energetyczną pokarmu, wywołuje pogorszenie apetytu i spadek produkcji mleka, przyczyniając się do obniżenia aktywności zwierząt i zmniejszenia masy ich ciała. Aby zapobiec ketozie 2-3 tygodnie przed porodem warto wprowadzić treściwą paszę w optymalnych dawkach nieprzekraczających 3 kg na dobę. Oprócz ketozy u przeżuwaczy może rozwinąć się kwasica żwacza, wywołana zbyt intensywnym rozwojem bakterii oraz nadmiernym zakwaszeniem treści żwacza. Chore bydło jest apatyczne, zaczyna chudnąć i produkować mniej mleka, a czasami występuje też biegunka. Skutecznym sposobem ochrony krów przed kwasicą jest żywienie zwierząt odpowiednio zbilansowaną karmą z dodatkiem mieszanki paszowej Farmpak® S.C. Zawiera ona wyselekcjonowane aktywne drożdże, które zmniejszają ryzyko wystąpienia kwasicy, optymalizując tym samym funkcjonowanie żwacza.

Choroby układu oddechowego

W hodowli przeżuwaczy często spotykaną chorobą jest zapalenie płuc. Wywołane wirusem lub bakterią powoduje obniżenie apetytu, wydzielinę z nosa, kaszel oraz trudności w oddychaniu. Najczęściej wiąże się ono z infekcją bakteryjną, wymagając podania odpowiednio dobranych antybiotyków. Bardzo groźną chorobą układu oddechowego jest także gruźlica, niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Wywołana przez prątki gruźlicy powoduje duszność, kaszel, osłabienie oraz podskórne guzki. W takim przypadku chore bydło nie jest leczone, lecz podlega ubojowi z urzędu. Z tego względu wskazane jest utrzymywanie zwierząt w optymalnych warunkach, które zmniejszają ryzyko rozwoju infekcji.

Wśród najczęstszych chorób bydła należy wymienić zapalenie płuc, biegunkę, ketozę oraz kwasicę żwacza. Są to schorzenia powodujące znaczny spadek wydajności przeżuwaczy, nierzadko wymagające długotrwałego i kosztownego leczenia. Zapewniając bydłu stosowną opiekę, suche i przewiewne stanowisko oraz pożywienie z odpowiednimi dodatkami paszowymi możemy znacząco ograniczyć ryzyko rozwoju wspomnianych infekcji, prowadząc zdrowy i wydajny chów bez antybiotyku.