Press "Enter" to skip to content

Co ocenia USG stawu biodrowego u dorosłych

USG stawów biodrowych u noworodków jest powszechne i wchodzi w skład badań profilaktycznych wykonywanych w tej grupie pacjentów. Jednak często zachodzi również potrzeba wykonania badania ultrasonograficznego u osób dorosłych. Jakie są wskazania do wykonania USG stawu biodrowego u dorosłych i czego możemy się dzięki niemu dowiedzieć?

Budowa stawu biodrowego

Staw biodrowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych narządów w ludzkim ciele. Wynika to z faktu, że odpowiada on za ruch w dwóch płaszczyznach a nie, jak większość  stawów, tylko w jednej. Ponadto staw biodrowy nie tylko odpowiada za ruch, chodzenie i ogólnie pojęte przemieszczanie się, ale również odpowiedzialny jest za utrzymywanie ciała w pozycji pionowej.

Staw biodrowy zbudowany jest z głowy kości udowej i panewki kości biodrowej. Zarówno powierzchnia kości udowej, jak i biodrowej pokryte są chrząstką szklistą. Zapewnia ona  możliwość elastycznego i – w połączeniu z płynem nawilżającym – bezbolesnego ruchu w biodrze. Staw pokryty jest również błoną maziową, która odpowiada za wytwarzanie płynu nawilżającego powierzchnie stawowe. Całość znajduje się w torebce stawowej, która jest wzmocniona więzadłami.

Wskazania do wykonania badania ultrasonograficznego stawu biodrowego

Najczęstszymi przyczynami skierowania dorosłego pacjenta na badanie ultrasonograficzne stawu biodrowego jest występowanie bólu w obrębie biodra, ocena zmian pourazowych, występowanie zaburzeń ruchomości oraz zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w obrębie stawu. Za pomocą diagnostyki obrazowej jaką jest USG, można też zdiagnozować wiele schorzeń w obrębie stawu biodrowego.

W pierwszej kolejności podczas badania USG stawu biodrowego stwierdza się ewentualną obecność wysięku i obrzęku błony maziowej. Na podstawie badania USG biodra można zdiagnozować również liczne choroby, między innymi uszkodzenie obrąbka stawowego, zmiany zwyrodnieniowe oraz pourazowe.

Co podlega ocenie podczas USG stawu biodrowego

Podczas badania ultrasonograficznego stawu biodrowego lekarz ma możliwość przyjrzeć się i ocenić cały staw oraz jego okolicę. I tak, podczas badania ocenie podlegają:

  • zarysy kostne przedniej części głowy i szyjki kości udowej
  • ogólny stan i ewentualny obrzęk błony maziowej w stawie
  • zarys obrąbka kostnego panewki
  • obrąbek chrzęstny panewki
  • chrząstka przedniej części głowy kości udowej
  • ścięgno i kaletka mięśnia biodrowo-lędźwiowego
  • przyczep i ścięgno mięśnia prostego uda
  • kaletka mięśnia pośladkowego wielkiego
  • ścięgno mięśnia pośladkowego średniego
  • pasmo biodrowo- piszczelowe

Przebieg USG stawu biodrowego

Nie ma potrzeby jakiegokolwiek przygotowywania się do badania ultrasonograficznego stawu biodrowego. Może być ono przeprowadzone niemal z marszu. Przed rozpoczęciem badania lekarz przeprowadza z pacjentem dokładny wywiad dotyczący dolegliwości na jakie cierpi i ogólnego stanu zdrowia. Dzięki temu diagnosta zyskuje wiedzę jakim obszarom i częściom stawu poświęcić najwięcej uwagi. W zależności od tego, która część stawu biodrowego zostaje sprawdzana, badanie przeprowadzana jest w różnych pozycjach.

USG bioder przedniej okolicy uwidacznia staw biodrowy, mięsień biodrowo – lędźwiowy, mięsień prosty uda, mięsień krawiecki, napinacz powięzi szerokiej oraz pęczek naczyniowo – nerwowy uda. Podczas badania pacjent jest proszony o ułożenie się na plecach z nogą w pozycji swobodnej.

Badaniu może podlegać również przyśrodkowa okolica stawu biodrowego. W celu uwidocznienia mięśni przywodzicieli, niezbędne jest ułożenie pacjenta na plecach, z kończyną w rotacji zewnętrznej. Natomiast aby zobrazować okolicę boczną uda i mięśnie pośladkowe, niezbędne jest ułożenie pacjenta na boku, na biodrze nie poddawanym badaniu.

USG stawu biodrowego pomaga również w ocenie stanu rejonów tylnych biodra, czyli kulszowo – goleniową grupę mięśni uda oraz nerw kulszowy. Aby było to możliwe pacjent powinien położyć się na brzuchu z kończyną w pozycji swobodnej.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl