Press "Enter" to skip to content

Czy warto zdobyć certyfikat językowy? – poradnik

Znajomość języka angielskiego na co najmniej komunikatywnym poziomie to dziś absolutne minimum dla osób, które ubiegają się o pracę w międzynarodowym środowisku lub planują edukację poza granicami naszego kraju. Znajomość języków obcych coraz częściej przydaje się również w codziennym życiu. Powszechna globalizacja, postęp technologiczny czy brak barier informacyjnych i geograficznych wymusza bowiem konieczność unifikacji języka. Język angielski jest obecnie najpopularniejszym sposobem komunikacji na świecie. Najlepszym potwierdzeniem znajomości języka są certyfikaty. Jakie są podstawowe rodzaje certyfikatów i dlaczego warto je zdobyć?

Certyfikaty językowe

Język angielski jest uznawany za główny język międzynarodowy, dlatego istnieją różne sposoby potwierdzenia jego znajomości. Każdy anglojęzyczny kraj posiada swoje własne egzaminy. Najpopularniejsze i najszerzej honorowane są jednak certyfikaty angielskie (FCE, CAE, CPE i IELTS), oraz amerykański (TOEFL). Wybór konkretnego certyfikatu zależy głównie od potrzeb użytkownika. Niektóre z nich (np. IELTS i TOEFL) kierowane są głównie do osób, które starają się o miejsce na uniwersytecie, wizę lub kartę stałego pobytu, dlatego obowiązują tylko przez okres 2 lat. Z kolei certyfikaty wydawane przez Cambridge University (FCE, CAE, CPE), nie tracą terminu swojej ważności.

Certyfikat FCE

FCE certyfikat jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR – Common European Framework of Reference). Jest to pierwszy certyfikat respektowany przez państwowe instytucje, międzynarodowe firmy oraz uczelnie. Zdanie egzaminu FCE pozwala określić, czy dana osoba potrafi sprawnie komunikować się w języku angielskim i operować słowem pisanym (w stylu formalnym i nieoficjalnym) oraz czy jest zdolna do produktywnej pracy w języku angielskim. W przygotowaniu do powyższego egzaminu może pomóc kurs angielskiego FCE, w trakcie którego uczestnicy poznają podstawowe modele zadań, doskonalą swoje umiejętności oraz otrzymują przydatne wskazów od lektorów.

Certyfikat CAE

Kolejnym certyfikatem po FCE, który potwierdza znajomość i sprawność językową, jest CAE, czyli egzamin na poziomie C1. Osiągnięcie takiego poziomu porównywalne jest do znajomości języka angielskiego osób, które są profesjonalistami pracującymi w biznesie lub absolwentami wyższych uczelni. Certyfikat CAE jest dowodem na to, że posiadająca go osoba potrafi przeprowadzać negocjacje, wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego (np. terminologię medyczną czy techniczną) i zaawansowanych reguł gramatycznych oraz płynnie i poprawnie konstruuje wypowiedzi pisemne.

Certyfikat CPE

Certyfikat CPE zaświadcza, że posiadająca go osoba osiągnęła poziom pełnej biegłości językowej. Znajomość angielskiego na poziomie C2 umożliwia interakcje po angielsku na poziomie zbliżonym do native speakerów. Znajomość idiomów i przysłów, rozumienie kontekstu wieloznacznych wyrażeń czy perfekcyjny akcent to tylko niektóre umiejętności, którymi powinien wykazywać się posiadacz certyfikatu CPE. Warto podkreślić, że egzaminy na poziomie C2 są dużym wyzwaniem również dla osób, których pierwszym językiem jest angielski. Renomowane szkoły językowe oferują specjalny kurs angielskiego CPE, na którym poruszane są najbardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne.

Czy warto zdobyć certyfikat?

Certyfikaty językowe mogą okazać się niezbędne zwłaszcza dla osób, które planują na stałe lub przez dłuższy czas przebywać w anglojęzycznym środowisku. Nad przystąpieniem do egzaminu powinny zastanowić się również osoby, które pragną sprawdzić stan swoich realnych umiejętności oraz określić obszary wymagające doskonalenia. W każdym przypadku zapewne warto zdecydować się na profesjonalny kurs przygotowujący do egzaminu.

Źródło: Archibald.pl – angielski na wakacje