Press "Enter" to skip to content

Działalność gospodarcza: zaleta czy wada przy kredycie?

Niestety, działalność gospodarcza nie jest do końca transparentną forma dochodu w przypadku kredytu, konsekwencją tego jest wiele skomplikowanych zasad, z którymi muszą się zmierzyć klienci. Zasady dotyczą przede wszystkim akceptacji dochodu z działalności gospodarczej oraz określenia jego poziomu przez poszczególne banki. Przy ubieganiu się o kredyt podczas prowadzenia działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na pewne aspekty, które zostały opisane w tym poradniku. 

Minimalny staż prowadzenia działalności gospodarczej

Zdecydowana większość banków oferujących kredyt wymaga, aby działalność gospodarcza była prowadzona przynajmniej 12 miesięcy. Jest to staż, który umożliwia klientowi dostęp do ofert. Ponadto należy pamiętać o pozostałych kwestiach:

  • Gdy działalność przyjmuje formę kontynuacji wcześniej zawartej umowy z tym samym pracodawcą na zasadzie samozatrudnienia większość banków umożliwia ubieganie się o kredyt już po 3 miesiącach.
  • Ubiegać się o kredyt po 6 miesiącach można, gdy działalność gospodarcza jest kontynuacją samozatrudnienia w tej samej branży.
  • Banki mogą wymagać, aby ubiegając się o kredyt rozliczony był przynajmniej 1 rok podatkowy.
  • Istnieje możliwość, że bank uzależni staż prowadzonej działalności do kwoty kredytu.

Sposoby liczenia zdolności kredytowej przy działalności

Prowadząc działalność gospodarczą i ubiegając się o kredyt hipoteczny należy wiedzieć, że banki mogą określić skrajnie różniące się sposoby wyliczania zdolności kredytowej. Do takich możemy zaliczyć np. dochody z ostatnich 12 miesięcy, z PIT-u za ostatni rozliczony rok itd.

W tej kwestii warto sięgnąć o poradę do doświadczonego doradcy kredytowego, który pomoże nam w takich kwestiach.

Istnieje również możliwość podwyższenia dochodu z działalności między innymi poprzez amortyzacje, odsetki od kredytów, jednorazowe inwestycje remanent itd.

Strata z działalności gospodarczej, sezonowość a kredyt

Strata z działalności może być problemem uniemożliwiającym zaciągnięcie kredytu. Jeżeli strata z działalności wynika z sezonowości może być ona w pełni zaakceptowana.

Jakie rzeczy warto jeszcze wiedzieć?

Po pierwsze pamiętajmy o walucie, w której uzyskujemy dochód. Walutą naszego kredytu będzie ta, która stanowi większość naszego dochodu.

Żadne banki w Polsce nie akceptują dochodu uzyskanego poza granicami kraju.

Wnioskując o kredy należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. W tej kwestii warto skorzystać z usług doświadczonego doradcy kredytowego który owe dokumenty pomoże dobrać, wypełnić i złożyć w banku.