Press "Enter" to skip to content

Grubość styropianu a siła kleju

W warunkach klimatycznych panujących w Polsce ogromne znaczenie ma sposób ocieplenia budynków. Najpopularniejszą metodą termoizolacji obiektów mieszkalnych i nie tylko jest metoda polegająca na użyciu płyt styropianowych. Skuteczność tego sposobu zależy m.in. od grubości styropianu, siły zaprawy klejącej i sposobu jej aplikacji.

Ocieplanie budynków mieszkalnych

W odpowiednio ocieplonym budynku mieszkalnym lokatorzy mają warunki termiczne zapewniające komfortowe użytkowanie. W trakcie zimy we właściwie izolowanym mieszkaniu/domu jest ciepło, zaś w czasie letnich upałów – chłodno. Dobrze wykonane ocieplenie chroni dom przed utratą ciepła i tym samym obniża koszt ogrzewania, przez co ma wpływ na domowy budżet. I wreszcie – prawidłowo ułożony system ociepleń ma ogromny wpływ na trwałość i wygląd elewacji.

Najczęściej wybieranym materiałem termoizolacyjnym, wykorzystywanym do ocieplania ścian jest styropian w postaci płyt. Dowodem skuteczności i trwałości tego produktu jest kilkadziesiąt lat stosowania go w budownictwie. Jest to również ważny argument przemawiający za używaniem tego materiału izolacyjnego w budownictwie przyszłości.

Metodą ocieplania ścian budynków, która cieszy się największą popularnością, jest metoda polegająca na przyklejaniu do muru płyt termoizolacyjnych wykonanych ze styropianu o odpowiedniej grubości. Następnie styropian pokrywa się zaprawą, w którą wtapiana jest ochronna siatka zbrojąca z włókna szklanego. Tynk cienkowarstwowy nanosi się jako ostatnią warstwę.

Grubość płyty styropianowej

Aby ocieplenie budynku za pomocą płyt styropianowych mogło być skuteczne, potrzebny jest odpowiedni dobór styropianu i kleju.

Jeśli chodzi o wybór styropianu to należy podkreślić, że w przypadku budowy nowego domu niezbędną do ocieplenia grubość styropianu określa projektant. Dysponuje on odpowiednią wiedzą pozwalającą mu na podjęcie takiej decyzji, która wynika między innymi z rodzaju materiału konstrukcyjnego z jakiego wykonano budynek. Należy również zaznaczyć, że odmiennego rodzaju styropianu o różnej grubości używa się w różnych jego miejscach. Przykładowo do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji stosuje się z reguły styropian: 12 cm – 15 cm, tymczasem do ocieplenia podłóg: 10 cm – 15 cm. Dach płaski ociepla się styropianem o grubości 25 cm – 30 cm, a do ocieplenia stropodachów płyty styropianowe powinny mieć grubość: 20 cm – 25 cm.

Jakość klejów do styropianu

Jeśli chodzi o klej to najważniejsze, aby wyróżniał się odpowiednią przyczepnością. Aby siła klejenia płyt styropianowych mogła być optymalna, muszą zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze, zaleca się kupować klej od sprawdzonych producentów. Po drugie, przy zakupie trzeba zwracać uwagę wyłącznie na produkty, które będą nadawały się do konkretnego podłoża. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do przyklejania płyt konieczne jest właściwe przygotowanie podłoża. Musi być ono równe i mocne. Należy oczyścić je z substancji obniżających przyczepność. Na podłożu pod płyty nie powinno być pyłu, tłuszczu, starych farb itp. Lokalne uszkodzenia podłoża należy oczyścić i uzupełnić zaprawą wyrównującą.

Skuteczność zaprawy klejącej zależy również od sposobu jej przygotowania. Musi ona zostać przyrządzona zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta kleju. Są to ściśle określone proporcje, których należy się trzymać, ponieważ ich przestrzeganie decyduje o właściwościach i sile łączenia zaprawy klejowej. Poza tym, ilość przygotowanego kleju nie powinna wykraczać poza ilość, jaką mamy zamiar wykorzystać w ciągu około 1,5 godziny. Po dłuższym okresie czasu zaprawa klejąca traci swoje właściwości i jest bez użyteczna.

Należy zwrócić uwagę na sposób nakładania kleju. Robi się to metodą obwodowopunktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć pasmowo na obrzeżach płyt, zaś na pozostałej powierzchni płyty punktowo. Klej powinien pokryć 40% powierzchni płyty. Sposób nakładania kleju jest tak samo ważny, jak wybór odpowiednio grubej płyty. Popełnienie w tej kwestii błędu może wiele kosztować. Pokrycie płyt styropianu zaprawą klejową jedynie w kilku punktach, przy braku obwodowego pasma kleju, grozi odklejeniem się styropianu od ściany. Należy pamiętać, że aby wykorzystać siłę klejącą zaprawy, szerokość pasma masy klejącej nie powinna być mniejsza niż 3 cm.

Masę klejącą wyciśniętą poza płytę styropianową należy usunąć. Błędem jest ponowne dociskanie płyt po kilkunastu minutach. Bardzo dużą rolę przy wiązaniu kleju odgrywają warunki termiczne panujące w trakcie przyklejania płyt, bez względu na ich grubość. Prace należy wykonywać w dni bezdeszczowe, przy temperaturze otoczenia podanej przez producenta.

Źródło: https://kosbud.com.pl/