Press "Enter" to skip to content

Jak zdobyć certyfikat CAE? Czy warto?

Znajomość języków obcych jest już nie tylko dodatkową umiejętnością, ale i koniecznością. Podróże, lepsza praca czy możliwość zamieszkania w niemal każdym zakątku świata zachęcają do ciągłego dokształcania się. Nadal prym wiedzie język angielski. Wydawać się może, że różnego rodzaju dyplomy czy certyfikaty nie dają już gwarancji posiadanej wiedzy, jednak nadal wiele instytucji czy uczelni wyższych wymaga dostarczenia świadectwa znajomości danego języka. Certyfikaty Cambridge potwierdzające znajomość języka angielskiego jako obcego są powszechnie akceptowane na świecie, a kursy przygotowujące do zdania egzaminu cieszą się ogromnym powodzeniem.

Co to jest certyfikat CAE?

Certificate in Advanced English (Cambridge English: Advanced) jest najpopularniejszym certyfikatem uznawanym na całym świecie, potwierdzającym znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Odpowiada on poziomowi C1 wg klasyfikacji Rady Europejskiej.  Certyfikat ważny jest bezterminowo. Należy pamiętać, że egzamin jest płatny.

Jak wygląda egzamin?

Całość składa się z 4 części

  • Reading oraz Use of English  – ta część sprawdza rozumienie tekstu oraz właściwe zastosowanie struktur gramatycznych. Trwa około 1,5 godziny.
  • Writing  – część w której sprawdzana jest umiejętność tworzenia tekstu na zadany temat. Zdający musi napisać dwa teksty – obowiązkowo esej i jedną z czterech form do wyboru. Wymagana jest znajomość zasad tworzenia tekstów użytkowych, z którymi mamy do czynienia w życiu zawodowym – raportów, krótkich artykułów, recenzji. Trwa 1,5 godziny.
  • Listening – obejmuje słuchanie 4 krótkich fragmentów monologu, wywiadu lub dyskusji. Kandydaci muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanych fragmentów. Ta część trwa 40 minut.
  • Speaking – część ustna, w której trzeba wykazać się szerokim zakresem słownictwa, swobodą w mówieniu, a także poprawną wymową, intonacją oraz zastosowaniem odpowiedniej gramatyki. W egzaminie uczestniczy dwóch kandydatów, którzy zabierają głos w dyskusji na zadany temat. Część ta trwa około 15 minut.

Kurs czy samemu?

Jest wiele sposobów na przygotowanie się do egzaminu. Kursy i szkolenia z języka angielskiego znajdują się w ofercie każdej szkoły językowej. Jest to najprostsze, ale i najskuteczniejsze rozwiązanie. Warto się zastanowić nad dobrym nauczycielem. Kurs pozwoli usystematyzować wiedzę oraz dostrzec gdzie mamy braki i nad czym należy popracować. Uczestnictwo w zajęciach wpłynie na poprawę płynności w wymowie, tak ważnej w ostatniej części.

Gdy decydujemy się na samodzielną naukę, musimy polegać na swojej wiedzy oraz systematyczności. Aby zaznajomić się z egzaminem, musimy poszukać starych arkuszy i na nich ćwiczyć.  To jednak nie zawsze może być wystarczające. Na kursie przygotowującym do zdania egzaminu CAE oprócz ćwiczenia testów, tworzenia wypowiedzi pisemnych, uzupełnia się wiedzę językową i ćwiczy konwersacje i  dyskusje w parach.

Gdzie jest honorowany?

Certyfikat CAE jest uznawany przez ponad 6 tysięcy instytucji na całym świecie, między innymi przez prestiżowe uczelnie, instytucje rządowe i wielu pracodawców.

W Polsce także daje wiele korzyści:

  • Uznawany jest przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego, MEN także traktuje go jako potwierdzenie kwalifikacji językowych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • Urząd Służby Cywilnej kwalifikuje CAE jako potwierdzenie znajomości języka wymagane od pracowników polskiej służby cywilnej.
  • CAE jest szeroko uznawany przez pracodawców. ?
  • CAE pozwala na zaliczenie zajęć na wielu uczelniach wyższych.

Dokument można wykorzystać także przy aplikacji o wizę imigracyjną bądź studencką w krajach angielskojęzycznych.

Zasadniczo zawsze lepiej jest posiadać dokument, który potwierdzi znajomość języka. Wpisanie go w CV świadczy o tym, że dbamy o dokumentacje naszych umiejętności i nie boimy się ich weryfikacji. Argumentem za przystąpieniem do egzaminu jest fakt, że jest on ważny bezterminowo. Zatem może nam się przydać na przykład za 5 lat, gdy będziemy szukać pracy za granicą. Certyfikat CAE jest ciągle prestiżowym dyplomem, który warto posiadać.

Inspiracja: Archibald.pl – Szkoła Języków Obcych