Press "Enter" to skip to content

Jak zdobyć uprawnienia na ładowarkę teleskopową?

Ładowarki teleskopowe są rodzajem wózków widłowych należących do kategorii I WJO. Wózki te możemy również odnaleźć pod popularną nazwą wielozadaniowych nośników sprzętu. Ładowarki teleskopowe charakteryzują się przede wszystkim tym, że posiadają zmienną fazę wysięgu. Ze względu na różne możliwości, a więc swoją funkcjonalność i nowoczesność od pewnego czasu możemy zaobserwować, iż ładowarki teleskopowe są coraz częściej stosowane i niejako wypierają tradycyjne i nieco starsze modele wózków jezdniowych.

Zapisy na kurs

Warto podkreślić, iż w obecnych czasach ładowarki teleskopowe są stosowane nie tylko w branży przemysłowej, ale także są powszechne na przykład również w rolnictwie czy też w branży budowlanej. Oczywiście, aby móc obsługiwać ładowarki teleskopowe, należy posiadać stosowne uprawnienia, gdyż bez nich prowadzenie jakiegokolwiek wózka widłowego jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Gdzie zatem można zdobyć uprawnienia na ładowarkę teleskopową? Przede wszystkim każda osoba chcąca zdobyć takie uprawnienia jest zobowiązana do zapisania się na kurs, który organizowany jest przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe. Takie kursy organizowane są w całej Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie

Zwykle, jeśli staramy się o zdobycie jakichkolwiek uprawnień, musimy mieścić się w pewnych normach, pozwalających na wcześniejsze przystąpienie do odpowiedniego kursu. Tak samo jest w przypadku osób starających się o uprawnienia na ładowarkę teleskopową. Warto zaznaczyć, że aby przystąpić do wspomnianego kursu, każdy uczestnik musi mieć ukończone osiemnaście lat, a także posiadać wykształcenie minimum podstawowe, a więc mieć ukończoną szkołę podstawową lub gimnazjum. Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik musi obowiązkowo wykonać odpowiednie badania lekarskie, których konsekwencją powinno być otrzymanie od lekarza zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia kursu na kierowcę wózków widłowych. Czasem bywa tak, że firmy w cenie kursu kierują uczestnika do danego gabinetu lekarskiego w celu wykonania tych badań, co automatycznie powoduje uniknięcie dodatkowych kosztów. Uczestnik musi również przynieść zdjęcie do legitymacji.

Wykluczenia z kursu

Niestety nie każda osoba może przystąpić do kursu na ładowarki teleskopowe. Takiej możliwości nie otrzymają osoby, które zmagają się z padaczką, cukrzycą, poważną wadą wzroku, jednowzrocznością, różnymi dolegliwościami i schorzeniami o podłożu psychologicznym, a także osoby nieposiadające kończyny górnej lub dolnej. Poza tym wszyscy chętni na zdobycie uprawień mogą spróbować swoich sił w kursie oraz późniejszym egzaminie.

Zdobycie odpowiednich uprawień

Podczas przeprowadzanego egzaminu na prowadzenie ładowarki teleskopowej kursant  przystępuje do części teoretycznej, jak również praktycznej. W części teoretycznej kursanci otrzymują pięć pytań. Zwykle jest tak, że część tych pytań dotyczy wiedzy technicznej pojazdu, a druga część szeroko rozumianej kategorii pojazdu. W części praktycznej uczestnik egzaminu musi udowodnić, że podczas kursu nauczył się sprawnego poruszania się pojazdem. Zwykle każda z tych części trwa około godziny. Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, wówczas kursant zdobywa odpowiednie uprawnienia i może rozpocząć pracę ze sprzętem.