Press "Enter" to skip to content

Jakie kary mogą spotkać kierowców za niedopilnowanie tachografu?

Każde przedsiębiorstwo jest nastawione na zysk. W branży transportowej to czas wykonania usługi jest kluczowym czynnikiem wpływającym na dochody firmy, jednak istnieją tu pewne ograniczenia i limity pracy wykonywanej przez kierowców. Każdy pojazd floty transportowej musi być wyposażony w urządzenie rejestrujące – tachograf. Podstawowe jego funkcje to: zapis przebytej przez pojazd trasy, prędkość, funkcjonowanie kierowcy (okres pracy, dyżuru i relaksu). Jego użytkowanie regulowane jest przez liczne przepisy, a ich niedopilnowanie skutkuje poważnymi karami finansowymi.

Czas pracy kierowcy

Zawodowy kierowca nie może pracować dłużej niż średnio 48 godzin tygodniowo w danym okresie rozrachunkowym, który nie może być dłuższy niż 4 miesiące. Występuje tu oczywiście szereg rozróżnień.

Najogólniej można stwierdzić, że każde kolejne 6 godzin pracy zapewnia kierowcy przerwę:

  • co najmniej 30 minut, jeśli pracował mniej niż 9 godzin,
  • co najmniej 45 minut, jeśli pracował ponad 9 godzin.

11 godzin odpoczynku w ciągu doby to absolutne minimum dla kierującego. 35 godzin to z kolei minimalny czas odpoczynku ciągłego w ciągu tygodnia. Choć i tu przepisy pozwalają na wyjątki.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji czasu pracy

Oprócz kar dla przedsiębiorstwa, również kierowca musi liczyć się z konsekwencjami, gdy naruszy przepisy. Kary 50 złotych może spodziewać się za zbyt krótką liczbę godzin tygodniowego odpoczynku lub za wyjście poza ramy tygodniowego limitu godzin pracy. Kara ta wzrasta oczywiście za każdą kolejną zainicjowaną godzinę wykraczającą poza ustalone normy.  100 złotych kary przewidziane jest za złamanie progu dziennego wymiaru prowadzenia samochodu w ramach czasu pracy, a także za zbyt krótki czas dziennego odpoczynku. Najpoważniejsze kary w wysokości 2000 związane są z takimi naruszeniami, jak:

  • brak ewidencji niezbędnych wartości podczas czasu pracy kierującego,
  • modyfikacja urządzenia, które rejestruje aktywność kierowcy, co skutkuje nieprawdziwymi danymi,
  • posługiwanie się tą samą wykresówką lub kartą kierującego przez większą liczbę osób,
  • korzystanie równolegle z kilku wykresówek lub kart kierujących.

To oczywiście tylko przykłady kar, z którymi muszą liczyć się kierowcy zawodowi.

WEBFLEET jako pomoc w organizacji

Jednym ze skutecznych sposobów na likwidację problemów związanych z działalnością operacyjną firmy, oszczędzanie znacznych kwot pieniężnych na potencjalnych karach nałożonych za ewentualne błędy, pomyłki, niedopilnowanie obowiązku rejestracji – jest system WEBFLEET. Ma on wiele zalet: skoordynowany obieg informacji w zakresie działalności i zamówień, wydajność na znacznie wyższym poziomie dzięki sprawnemu podziałowi zadań, ewidencja czasu pracy prowadzona w sposób zautomatyzowany, racjonalizacja działań dzięki dokładnej znajomości momentu przybycia kierowcy, znakomita komunikacja, wybór najszybszej trasy – wszystko to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. System WEBFLEET dostarcza też wielu rozwiązań automatyzujących i usprawniających obsługę tachografu, co ułatwia kierowcom wykonywanie codziennych obowiązków.

Inspirowane: Zarządzanie flotą