Press "Enter" to skip to content

Jakie są możliwości dofinansowania do aparatów słuchowych?

Niedosłuch traktowany jest już niemal jak choroba społeczna. Od lat 80 liczba uszkodzeń słuchu stale rośnie, a schorzenie jest coraz bardziej powszechne wśród osób młodych. Istnieje kilka sposób na wyleczenie słuchu. Można to zrobić za pomocą lekarstw, operacji lub przy pomocy aparatu słuchowego zainstalowanego w okolicach ucha. Narodowy Fundusz Zdrowia raz na pięć lat dopłaca do tego zabiegu. Pomoc otrzymują osoby dorosłe, a szczególnie uprzywilejowani są pacjenci do 26 roku życia – oni mogą liczyć na refundację raz na trzy lata.

Jak uzyskać refundację na aparat słuchowy poprzez NFZ?

Lekarze specjaliści, którzy zajmują się badaniem słuchu to: laryngolodzy, audiolodzy, otolaryngolodzy lub audiolodzy-foniatrzy. To do któregoś z nich powinien udać się pacjent, aby otrzymać informacje, jak należy leczyć daną wadę słuchu. Skierowanie wydaje lekarz rodzinny. Przeprowadza on wstępne badanie, na podstawie którego stwierdza, jaki jest stan słuchu pacjenta. Przed wizytą u specjalisty, warto przeanalizować codzienne nawyki i warunki, w jakich żyjemy.

Przed uzyskaniem refundacji potrzebny jest szczegółowe badanie słuchu. Specjalista ustali podczas niego, w jakich sytuacjach pacjent niedosłyszy. Co więcej, ustali także, czy ma on problemy z poprawną komunikacją – głównie ze zrozumieniem mowy. Warto mieć przygotowaną ewentualną historię chorób układu słuchowego – stany zapalne, itp.

Na podstawie takich badań, lekarz wyda właściwą opinię. Bez niej nie będzie możliwe otrzymanie refundacji na aparat słuchowy poprzez NFZ. Musi być ona poprzedzona testem protetyka słuchu.

Kto może uzyskać od niego refundację na aparat słuchowy?

Opłaceniem kosztów za zakup aparatu słuchowego nie musi zajmować się wyłącznie NFZ. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niejednokrotnie pomagał już pacjentom w tych kwestiach. Ta dodatkowa pomoc przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub grupą inwalidzką. Środki z PFRON wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednak wysokość świadczenia jest zależna od powiatu, w którym mieszka pacjent. Jest ona także ustalana na cały rok kalendarzowy.

Aparat słuchu na osób starszych – na jaką pomoc mogą liczyć?

Seniorzy muszą spełniać określone kryteria, aby otrzymać pomoc od NFZ. Co więcej te kryteria są dość rygorystyczne. Dofinansowanie na jeden aparat wynoszące kilkaset złotych przyznawane jest raz na pięć lat. Tu jednak trzeba pamiętać, że senior musi mieć ubytek słuchu ponad 40 decybeli. Wspominane dofinansowanie dotyczy wyłącznie zwyczajnych aparatów. W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne kwota ta jest wyższa, zazwyczaj wynosi do 1300 złotych na jedno urządzenie. Seniorowi przysługuje także dofinansowanie na wkładki uszne, a wynosi ono 50 złotych do każdego urządzenia.

Niektórzy seniorzy mogą także liczyć na dofinansowanie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Korzystają one ze wspomnianego PFRON. Sumy oferowane przez te instytucje są dość różne. Dofinansowanie przysługuje ludziom, których dochód nie przekracza 1200 złotych lub 1600 złotych.

Poszukując informacji na temat refundacji, warto sięgnąć do odpowiednich źródeł. Obecne rozporządzenie Ministra Zdrowia funkcjonuje od 2014 roku. Refundację może otrzymać każda osoba z niedosłuchem, lecz wartość utraty słuchu powinna przekraczać 30 decybeli – w przypadku ludzi młodych i 40 decybeli – w przypadku ludzi starszym, o czym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie.