Press "Enter" to skip to content

Jakie urządzenia służą do osuszania sprężonego powietrza?

Osuszanie sprężonego powietrza jest istotnym procesem, który ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności, wydajności i trwałości systemu sprężonego powietrza oraz urządzeń, które z niego korzystają. Jakie urządzenia stosuje się w układach sprężonego powietrza do osuszania medium roboczego? 

Czy osuszanie sprężonego powietrza jest ważne?

Proces osuszania sprężonego powietrza jest podstawowym elementem oczyszczania medium roboczego. Co więcej, jest on niezwykle istotny zarówno dla zastosowanych w systemie urządzeń, jak i dla jakości produktu końcowego. 

Osuszanie sprężonego powietrza sprzyja zapobieganiu korozji w układzie. Wilgotne sprężone powietrze może prowadzić do korozji wewnątrz systemu sprężonego powietrza oraz w urządzeniach i narzędziach pneumatycznych. Osuszanie powietrza eliminuje wilgoć, która jest głównym czynnikiem powodującym korozję. Tym samym eliminacja wilgoci z układu przyczynia się do ochrony urządzeń i narzędzi. Poza korozją wilgotność w sprężonym powietrzu może uszkadzać narzędzia pneumatyczne oraz inne urządzenia, takie jak zawory, cylindry i przewody pneumatyczne. W rezultacie osuszanie powietrza pomaga przedłużyć żywotność i zapewnić niezawodność tych urządzeń.

Ważnym powodem, dla którego należy osuszać medium robocze, jest poprawa jakości produktów. Wilgotne powietrze może negatywnie wpływać na jakość produktów w procesach, gdzie sprężone powietrze jest bezpośrednio używane, np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym. Osuszanie powietrza zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności w procesach produkcyjnych, co może mieć wpływ na jakość końcowych produktów.

Wilgotność w sprężonym powietrzu może prowadzić do kondensacji w przewodach i filtrach, co będzie zwiększać opór przepływu powietrza i prowadzić do spadku ciśnienia. Osuszanie powietrza pomaga zapobiegać takim problemom i utrzymuje stabilne ciśnienie w systemie. Co więcej, w zimnych warunkach wilgoć w sprężonym powietrzu może zamarzać w przewodach i elementach systemu, co będzie prowadzić do niedrożności i uszkodzeń. 

Nieoczywistym, ale przekładającym się na konkurencyjność zakładu jest wpływ wilgotności znajdującej się w sprężonym powietrzu na zwiększenie zużycia energii przez sprężarki, pneumatyczne narzędzia oraz inne urządzenia.  Zbyt duża zawartość wilgoci w medium będzie prowadzić do wyższych kosztów eksploatacyjnych. Ponadto osuszanie powietrza pozwala na nie tylko na oszczędność energii, ale również na zwiększenie efektywności pracy kompresora.

Separator cyklonowy co to jest?

Separator cyklonowy to podstawowe urządzenie przeznaczone do osuszania sprężonego powietrza. Jest stosowane w dominującej większości systemów sprężania powietrza. Zasada działania separatora cyklonowego jest niezwykle prosta. Urządzenie oddziela kondensat, w tym w dominującej większości wodę, od medium roboczego za pomocą ruchu wirowego. Siła odśrodkowa powoduje, że cząsteczki wilgoci oraz innych zanieczyszczeń osadzają się na ściankach urządzenia, a następnie ściekają do zbiornika kondensatu. 

Separator cyklonowy ma wyjątkowo dużą skuteczność działania. Usuwa z medium roboczego nawet 90% wilgoci. Zawsze stosowany jest przed kolejnymi etapami osuszania. Warto dodać, że zapewnia on podstawowe osuszenie sprężonego powietrza. Jeśli potrzebujesz medium roboczego o większej czystości musisz zastosować dodatkowo kolejne urządzenie eliminujące wodę — czyli osuszacze. 

Osuszacze sprężonego powietrza

W celu uzyskania medium roboczego o wyższej klasie czystości warto zastosować osuszacze sprężonego powietrza. Na rynku najpopularniejsze są 2 typy urządzeń: osuszacze chłodnicze i osuszacze adsorpcyjne. Pierwsze z nich stosują zasadę schładzania sprężonego powietrza do punktu rosy, w którym następuje kondensacja wilgoci zawartej w medium roboczym. Urządzenia te są powszechnie wykorzystywane w zakładach produkcyjnych, w których nie ma wymogu uzyskania sprężonego powietrza o najwyższym stopniu oczyszczenia. 

Z kolei osuszacze adsorpcyjne umożliwiają uzyskanie sprężonego powietrza o możliwie najniższym poziomie wilgotności. Tę funkcjonalność zyskują dzięki zastosowaniu ciśnieniowego punktu rosy nawet o poziomie -70 st.C. Osuszacze adsorpcyjne wykorzystują zjawisko adsorpcji. Urządzenie zbudowane jest z dwóch kolumn, które pracują na przemiennie — jedna osusza sprężone powietrze, druga w tym czasie osusza adsorbent. To powoduje, że osuszacze adsorpcyjne są niezwykle wydajne i przez długi czas zapewniają wydajne osuszanie medium roboczego.