Press "Enter" to skip to content

Łuki o dużym promieniu – dlaczego wykorzystuje się je w transporcie pneumatycznym?

Transport pneumatyczny umożliwia przesył materiałów sypkich w procesach produkcyjnych w sposób nowoczesny. Jest on wykorzystywany m.in. w górnictwie, przemyśle spożywczym i chemicznym. By cały system działał prawidłowo, wszystkie elementy tworzące instalację muszą wyróżniać się wysoką jakością wykonania.

Łuki o dużym promieniu jako element systemu rurowego

W systemie przeznaczonym do transportu pneumatycznego można wyróżnić wiele elementów. Najważniejsze to m.in. rury o różnej średnicy, łączniki, trójniki, przesypy wielodrogowe, kompensatory, cyklony i tłumiki hałasu. W nowoczesnych systemach spotyka się także łuki o dużym promieniu. Są one produkowane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Mogą mieć różne średnice i promienie gięcia. Dzięki nim system może funkcjonować bardziej wydajnie, staje się też bardziej szczelny. Ponadto niwelują ryzyko uszkodzenia danego surowca.

Szczelność i odporność na ścieranie

Transport surowców w systemach rurowych zachodzi w środku rurociągu na skutek wytworzonego ciśnienia lub podciśnienia. By zwiększyć wydajność układu, poszczególnym elementom instalacji nadaje się gładką powierzchnię. Dzięki temu można ograniczyć tarcie powstające podczas przesyłu – z największym ma się do czynienia w momencie zmiany kierunku przesyłu surowca. Niekiedy tarcie prowadzi do zniszczenia łączy oraz połączeń kołnierzowych i rozszczelnienia całego układu. Uniknąć takich sytuacji pozwala właśnie zastosowanie łuków o dużym promieniu. Cechują się one łatwym montażem i demontażem, ich wykorzystanie wpływa pozytywnie na żywotność całej instalacji. To właśnie szczelność i duża odporność na ścieranie decydują o tym, że łuki można stosować przy transporcie granulatu lub innego materiału o charakterze ściernym.

Zwiększenie wydajności i ochrona surowca

Łuki o dużym promieniu umożliwiają zmniejszenie oporów transportowych. To z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności całej instalacji i zmniejszenia ilości energii niezbędnej do zasilenia układu oraz przekłada się pozytywnie na koszty działania przedsiębiorstwa. W tradycyjnych systemach rurowych, w których stosowane są zwykłe łuki, często dochodzi do uszkodzenia surowca. Gdy transportowany materiał uderzy o ściany łuku z dużą prędkością, ulega rozdrobnieniu. Inaczej jest w przypadku stosowania łuków o dużym promieniu. Warto korzystać z nich szczególnie przy transportowaniu produktów mało odpornych na zniszczenia.

Podsumowanie

Łuki o dużym promieniu znajdują zastosowanie jako elementy systemu rurowego zwiększające wydajność transportu pneumatycznego oraz odporność na uszkodzenia i rozszczelnienia. Do dyspozycji inwestorów pozostają różnego rodzaju elementy, dlatego każdy będzie w stanie wybrać optymalne rozwiązanie dla siebie.