Press "Enter" to skip to content

Najważniejsze umiejętności współczesnych menedżerów – czy możesz się nimi pochwalić?

Studia menedżerskie dostarczają najważniejszych umiejętności, jakie powinien posiadać współczesny lider. Czy je posiadasz?

Paradoks zgody

Podobne myślenie liderów z kilku korporacji, czy Twoich pracowników, może być zgubne. Warto mieć tendencję do wyrażania własnych myśli, bez sugerowania się opiniami innych. Krytyczne podejście do podejmowania decyzji jest bardzo ważną cechą menedżera. Może uchronić go przed wieloma błędami w działalności. Menedżer powinien także konsultować decyzje z zespołem w modelu peer to peer. Jeżeli uda się zbudować zespół składający się z członków o różnych kompetencjach, uzyska się możliwość patrzenia na problem z wielu perspektyw.

Kreatywność w pracy menedżera

Kreatywne działania we współczesnym biznesie są normą. Trzeba wykazywać się pomysłowością, elastycznością i znajdować rozwiązania na wiele złożonych problemów. Kreatywne podejście musi jednak łączyć się z zaufaniem do własnych możliwości, a studia biznesowe w Warszawie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej kształtują w menedżerach przekonanie o ich wewnętrznej wartości. Będąc pewny własnych umiejętności, menedżer może wdrażać nawet szalone pomysły z przekonaniem, że są słuszne.

Lider musi inspirować

Chcesz, aby pracownicy podążali za Twoimi pomysłami i chętnie je realizowali? Musisz umieć zarządzać relacjami, aby wzbudzić w podwładnych zaufanie. W działalności każdego menedżera ważna jest współpraca i jej uczysz się w trakcie studiów.

Cenne umiejętności w pracy z klientem

Klienci często boją się skorzystać z danej usługi, rezygnują w trakcie, gdy przedstawiane pomysły wydają się im zbyt szalone lub innowacyjne. Aby zminimalizować lęki klientów, menedżer powinien stworzyć bezpieczne środowisko sprzedaży. Podstawą jest tutaj działalność w mediach społecznościowych, promowanie usług oferowanych przez firmę, docieranie z przekazami do klientów przy użyciu różnych środków. Drogą internetową można wzbogacić zaufanie w każdym, i to przy minimalnych nakładach finansowych.

Jak wzmacniać top skills u liderów i pracowników?

Studia menedżerskie dają narzędzia, które możesz wykorzystać w zawodowej karierze. Musisz jednak umieć z nich korzystać. W działaniach ważna jest elastyczność, budowanie przekonania o wiedzy i posiadanych umiejętnościach, a także podejmowanie ryzyka, gdy gra jest warta świeczki.

Zarządzanie może odbywać się poprzez modelowanie, wzmacnianie czy premiowanie. Twój zespół musi na Ciebie pracować. Istotna jest cała otoczka kulturalna w organizacji. Bez wsparcia wszystkich działów, jak i prezesów nie uda się zbudować silnego przywództwa.

Rozwijając kluczowe kompetencje menedżerskie musisz mieć świadomość, że wykorzystasz je jedynie w świetnie prosperującej korporacji, działającej nowocześnie, rozumiejącej potrzeby klientów, jak i pracowników. Po to poszerzasz swoją wiedzę, aby pracować z najlepszymi. Kończąc studia biznesowe w Warszawie wykorzystaj zdobyte umiejętności w najlepszych korporacjach polskich i zagranicznych. Nie marnuj zdobytej wiedzy.