Press "Enter" to skip to content

Osoba dwujęzyczna czy poliglota? Poznaj różnice

Bardzo często terminów osoba dwujęzyczna i poliglota stosuje się zamiennie, tymczasem to błąd.  Z pewnością oba z nich charakteryzuje zaawansowana znajomość języków obcych – marzenie wielu z nas. Niestety wiek dorosły to w zdecydowanej większości przypadków za późno, by opanować język do perfekcji. Często wręcz zachodzimy w głowę, jak możliwe jest tak swobodne posługiwanie się obcą mową… A jednak zarówno osoby dwujęzyczne, jak i poligloci posiadają taką zdolność. Sprawdźmy więc, jakie są między nimi różnice i w jaki sposób tak dobrze opanowały język obcy.

Dwujęzyczność czyli?

Oczywiście budowa tego terminu wskazuje na to, że dwujęzyczność charakteryzuje osobę, która potrafi porozumiewać się w dwóch językach – ale to jednak za mało, by zrozumieć istotę tego określenia. Ważne, aby zaznaczyć, że dotyczy ono kogoś, kto zna oba języki na równym poziomie, uczył się ich w równym stopniu od dziecka i zazwyczaj stosuje je każdego dnia. Oba te języki zna się wówczas na poziomie języka ojczystego. Wśród językoznawców panują wciąż dyskusje dotyczące tego zjawiska, dlatego ciężko jest stworzyć dla niego jednoznaczną  i ostateczną definicję. Wielu podkreśla, że stopień bilingiwnizmu można uzyskać, poznając drugi język niekończenie od urodzenia, inni zwracają również uwagę na to, że nasze kompetencje językowe są dynamiczne i że wyniku zróżnicowania stosowania obu języków można zatracić ich równy stopień opanowania.

Mianem dwujęzycznych najczęściej określa się osoby, których rodzice są różnej narodowości lub które wyemigrowały w młodym wieku. Zazwyczaj charakteryzuje je łatwość nauki kolejnych języków, otwartość, elastyczność i umiejętność dopasowania się do różnych sytuacji.

Poliglota

Poliglota to osoba, która mówi biegle w kilku językach. Nie potrzebuje ona specjalnych zdolności intelektualnych – najważniejsze jest zetknięcie się z językami już w dzieciństwie. Wówczas nauka systemów komunikacyjnych to coś naturalnego, dlatego łatwiej jest przyswajać kolejne języki. Poliglotami bardzo często zostają osoby, które wywodzą się z rodziny dwujęzycznej. Większe szanse na opanowanie wielu języków mają również absolwenci przedszkoli i szkół podstawowych dwujęzycznych, gdzie zajęcia prowadzone są w językach obcych, a dzieci mają szansę przebywać codziennie z native-speakerami. Prócz dwujęzycznej opieki nad dzieckiem we wczesnym dzieciństwie, dodatkowych zajęć językowych i korepetycji oraz ciągłego kontaktu z językiem bardzo ważna jest systematyczność nauki. To przede wszystkim własny wysiłek i codzienne przyswajanie słownictwa jest kluczem do osiągnięcia biegłości w używaniu obcej mowy.

Osoby dwujęzyczne i poligloci cieszą się ogromnym powodzeniem na rynku pracy – zatrudnienie znajdą w bardzo wielu branżach. Ponadto mają możliwość swobodnego podróżowania i niczym niezaburzonego obcowania z wieloma kulturami.

Źródło: Szkoła dwujęzyczna Academy International