Press "Enter" to skip to content

Podstawowe badania audiologiczne

Audiolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń słuchu. Pacjenci najczęściej otrzymują do niego skierowanie od laryngologa, gdy chce się on upewnić, że zapalenie ucha środkowego nie doprowadzi do ubytku słuchu lub niedosłuchu. Podczas wizyty w poradni audiologicznej zostaną wykonane specjalistyczne badania.  

Audiometria tonalna – podstawowe badanie określające stopień upośledzenia słuchu

Od tego badania każdy audiolog rozpoczyna diagnozowanie pacjenta. Pozwala określić stopień upośledzenia słuchu i staje się podstawą do dalszego prowadzenia leczenia. Badanie odbywa się w specjalnej, wyciszonej kabinie. Pacjent ma na uszach słuchawki, które odbierają sygnały dźwiękowe o różnym natężeniu. Ma nacisnąć specjalny przycisk, gdy słyszy wskazane przez audiologa dźwięki. Audiometria tonalna pozwala określić tzw. próg słyszenia najcichszych dźwięków.

Badanie można przeprowadzić u pacjentów powyżej 6 roku życia, ponieważ wymaga świadomego udziału i wykonywania określonych poleceń wydawanych przez audiologa. Wskazaniem do jego przeprowadzenia jest podejrzenie niedosłuchu, przebycie chorób które mogły wpłynąć na uszkodzenie słuchu, a także przyjmowanie leków ototoksycznych.

Audiometria impendacyjna – sposób na ocenę stanu ucha środkowego

Badanie pozwala na określenie impendacji akustycznej ucha, czyli podatności błony bębenkowej. Dzięki temu sprawdzany jest stan ucha środkowego, czyli:

  • ciśnienie,
  • występowanie płynu w uchu,
  • poziom sprężystości i odchylenia błony bębenkowej.

Badanie przeprowadzane jest oddzielnie dla ucha lewego i prawego. Może zostać wykonane u pacjentów powyżej 1 miesiąca życia, ponieważ nie wymaga aktywnego udziału. Dzieci muszą być po prostu spokojne i wyciszone. Badanie trwa krótko i dostarcza szczegółowych informacji o stanie ucha środkowego, wewnętrznego, nerwów czaszkowych, struktur pnia mózgu.

Jak wygląda badanie? Audiometria impendacyjna polega na umieszczeniu w uchu sondy, która szczelnie zatyka całe ucho. Następnie wtłaczane jest powietrze, a urządzenie dokonuje w tym czasie pomiaru. Wyniki otrzymuje się od razu w postaci tympanogramu.

Badanie wykonuje się m.in. w celu sprawdzenia błony bębenkowej, pomiaru ciśnienia w uchu środkowym, potwierdzenia obecności perforacji błony bębenkowej.

Audiometria nadprogowa – próby SISI i Fowlera umożliwiają lokalizację uszkodzenia narządu słuchu

W ramach badania, jakim jest audiometria nadprogowa zostaną u ciebie przeprowadzone dwie próby:

  • SISI – pozwala na określenie zdolności do rozpoznawania zmian natężenia dźwięku. Umożliwia sprawdzenie charakteru niedosłuchu i miejsca uszkodzenia. Badanie jest przeprowadzane w kabinie ciszy. Wymaga zaangażowania pacjenta, dlatego może zostać przeprowadzone u pacjentów powyżej 6 roku życia. Pacjent w trakcie badania ma założone słuchawki, w których emitowany jest ciągły dźwięk. Głośność co jakiś czas wzrasta, a pacjent za pomocą przycisku ma te zmiany wychwycić i zasygnalizować. Dzięki temu badaniu określany jest stopień uszkodzenia ślimaka.
  • Fowlera – wskazaniem do wykonania tej próby jest różnica w lepszym słyszeniu między jednym uchem a drugim wynosząca przynajmniej 30 dB. Pozwala na ocenę wyrównania głośności między uszami. Badanie przeprowadzane jest z pomocą słuchawek nausznych, a pacjent ma wskazać kiedy słyszy w obu słuchawkach poziom dźwięku o takim samym natężeniu. Na podstawie tego badania dobiera się aparat słuchowy.