Press "Enter" to skip to content

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

Osoby, które chcą uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, mogą je zdobyć w pięciu krokach.

Co trzeba zrobić, żeby zostać posiadaczem pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich? Jakie są wady i zalety takiego rodzaju pozwolenia na broń?

Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

Przede wszystkim, żeby móc ubiegać się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, należy być członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Jest to jedyne wymaganie, jakie stawiają przepisy prawne przed kandydatami na posiadaczy broni. Nie jest wymagana żadna licencja ani patenty czy też udział w zawodach. Członkostwo w stowarzyszeniu można uzyskać w bardzo prosty sposób za pośrednictwem Internetu. Kolejnym krokiem jest nauka. Chcąc dostać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich trzeba umieć strzelać oraz znać przepisy. Kandydata czeka bowiem egzamin teoretyczny i praktyczny na Policji. O ile nauka teoretycznych przepisów może odbywać się w domu, za pośrednictwem komputera czy aplikacji na telefon, tak obchodzenie się z bronią i strzelanie wymaga praktyki. W tym celu trzeba spędzić od kilku do kilkunastu godzin z instruktorem, który przygotuje pod kątem celności oraz obchodzenia się z bronią.

Następny etap ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich to egzamin przed Policją. Koszt tego egzaminu wynosi 1150 złotych. Egzamin obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności). Odbywa się też sprawdzian strzelecki a także test z zagadnień teoretycznych. Podczas oceniania kandydata największą uwagę zwraca się na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dalej liczy się celność strzałów oraz skupienie strzałów podczas strzelania do tarczy.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu na Policji można przejść do kompletowania niezbędnych dokumentów i załatwiania formalności. Potrzebne będzie zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia, które w świetle prawa wyczerpuje „ważne przyczyny posiadania broni”. W drugiej kolejności, niezbędne jest badanie lekarskie, czyli zaświadczenie od lekarza oraz psychologa. Specjaliści wykonają odpowiednie badania, które są potrzebne do oceny sprawności przy posiadaniu broni. Koszt takich specjalistycznych badań waha się w granicach 350-500 złotych, a wyniki badań są ważne przez trzy miesiące od daty ich wystawienia.

Ostatnim krokiem podczas procesu ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jest wystosowanie wniosku o wydanie pozwolenia na broń. W składaniu wniosku należy przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Taka przyczyna to między innymi udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Organ, który rozpatruje złożony wniosek, może wydać zezwolenie na jedną lub więcej sztuk broni, dlatego to także musi zawrzeć się w treści wniosku wraz z dobrą argumentacją dla każdej pojedynczej broni, na której pozwolenie się staramy. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 1-2 miesięcy.

Inspiracja: StrzelnicaFSO.pl – Strzelnica Sportowa Warszawa.

Comments are closed.