Press "Enter" to skip to content

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – co trzeba wiedzieć?

Jeżeli nasza firma wykorzystuje dużą powierzchnię magazynową, to do jej prawidłowego uporządkowania będziemy potrzebować wsparcia profesjonalistów. Jak wiadomo, towary są w stałym ruchu – opróżnione składy zapełniane są kolejnymi towarami. Po pewnym czasie nierównomiernego obciążenia regały mogą ulec uszkodzeniu, a skutkiem tego może być zniszczenie wyposażenia lub niebezpieczny wypadek. Tutaj na pomoc przychodzą eksperckie przeglądy regałów magazynowych – zewnętrzna firma sprawdza stan wszystkich elementów konstrukcyjnych. Kontroli podlega również stopień obciążenia, a inspektor wskaże nam, które elementy trzeba wymienić. Drobne usterki zostają naprawione od ręki. Warto robić taki przegląd przynajmniej raz w roku, zapewniając tym samym bezpieczeństwo swoim pracownikom (i towarowi).

Zakres przeglądu

Wszystko odbywa się w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych. Sprawdzane są takie kwestie jak: poprawność montażu regałów, sprawność konstrukcji i urządzeń transportowych (np. wózków widłowych), stan posadzki w magazynie, oznaczenia magazynowe, zabezpieczenia czy też poprawność ułożenia towaru. Usterki są podzielone na 3 stopnie zagrożenia:

  • zielony – wymaga szczególnej ostrożności,
  • żółty –należy dokonać naprawy w ciągu 30 dni, można jednak użytkować przy 50% obciążenia,
  • czerwony – natychmiastowa wymiana i wyłączenie z eksploatacji do tego czasu.

Pod koniec inspekcji otrzymujemy specjalny raport, w którym zawarte są wszystkie nieprawidłowości konstrukcyjne, uszkodzone i wymagające naprawy elementy – wszystko udokumentowane fotograficznie. W komplecie otrzymujemy też rekomendacje co należy zrobić, aby przywrócić używalność wszystkich regałów.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim zwiększa to bezpieczeństwo pracy w magazynie. Gdyby wydarzył się nieszczęśliwy incydent i ucierpiałby któryś z naszych pracowników, to (w przypadku braku dowodu takiego przeglądu) mógłby domagać się drogą sądową dodatkowego odszkodowania. Ubezpieczenie naszych towarów również jest wtedy narażone, bo nasz ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za towary przechowywane na regałach, które nie przechodziły kontroli eksperta. Dzięki nim gwarancja producenta konstrukcji magazynowych nie zostanie nam odebrana czy skrócona. Spełniamy też obowiązek wobec prawa – chociaż nie ma w nim bezpośredniego nakazu przeglądów, to wynika on z przepisów BHP. Największą chyba jednak zaletą takiej technicznej ekspertyzy, jest możliwość stuprocentowego wykorzystania naszej przestrzeni magazynowej, oczywiście w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Co jeszcze możemy zrobić?

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo, powinniśmy uczulić pracowników i zachęcić do natychmiastowego zgłaszania zauważonych usterek. Możemy wtedy na bieżąco je naprawiać. Dodatkowo pracownik odpowiedzialny za stan magazynu, powinien raz w tygodniu dokonywać dokładnych oględzin wszystkich regałów, a także urządzeń transportowych. Najlepiej, żeby wszystkie nieprawidłowości dokumentował w pisemnym raporcie. Te działania są bardzo efektywne, ponieważ minimalizują nasze wydatki związane np. z wymianą zaniedbanych elementów konstrukcyjnych.

Koszty

Profesjonalna kontrola wyniesie nas znacznie mniej niż wymiana konstrukcji poza gwarancją producenta. Większość takich firm wręcz wymaga, aby użytkownik przeprowadzał regularne inspekcje. Co do kosztu samego przeglądu regałów magazynowych, to jest on uwarunkowany przede wszystkim wielkością i kubaturą naszego magazynu. Zazwyczaj ceny zaczynają się w okolicy kilkunastu groszy za jedno miejsce paletowe. Dokładna wycena następuje po skontaktowaniu się z wykonawcą.

źródło: zms-systemy.pl – regały wspornikowe