Press "Enter" to skip to content

Sporządzanie intercyzy u notariusza – co musisz wiedzieć?

Na początku warto powiedzieć, czym dokładniej jest intercyza. Mianowicie jest to umowa majątkowa między małżonkami lub osobami, które dopiero chcą zawrzeć związek małżeński. Możliwości, jakie proponuje intercyza, jest kilka. Gdy decydujesz się zawrzeć taką umowę – masz do wyboru różne opcje. Możesz rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Masz możliwość także ustanowić rozdzielność majątkową.

Ważne informacje o intercyzie

Jeśli nie zawrzesz intercyzy, między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. W tym przypadku wszystko, co nabędą w trakcie trwania małżeństwa, staje się ich wspólną własnością. Zawierając intercyzę wszystko się zmienia. Masz możliwość np. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, ustanowić rozdzielność ustawową, rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową.

Czynności notarialne

W celu zawarcia intercyzy muszą zostać przeprowadzone czynności notarialne. Umowę zawiera się u notariusza, np. w Końskich. Intercyza, aby była ważna, musi przyjmować formę aktu notarialnego. Do sporządzenia intercyzy potrzebny jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób zawierających umowę oraz skrócony odpis aktu małżeństwa.

Co powinno zostać wymienione w intercyzie?

W intercyzie musisz koniecznie wymienić wszystko, co jest własnością każdego z małżonków. Powinieneś także ustalić zasady podziału majątku w przypadku rozwodu. Warto przejrzeć zdjęcia w kategorii intercyza – wzór, aby lepiej się zaznajomić z tym dokumentem. Akt musi być podpisany u notariusza.

Jakie są wady i zalety intercyzy?

Dzięki podpisaniu intercyzy, możesz samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Jeśli dojdzie do rozwodu, unikniesz trudnych i skomplikowanych sytuacji. Ponadto również może zdarzyć się tak, że jeden z małżonków będzie mieć problemy finansowe. Podpisując intercyzę, unikniesz kłopotów. Intercyza ma też swoje wady. Jedną z nich jest to, że nie można brać wspólnych kredytów. Kredytodawca musi wiedzieć o istnieniu intercyzy, więc musisz o niej go obowiązkowo powiadomić.

Co wchodzi do majątku wspólnego?

Do majątku wspólnego wchodzą środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy, dochody z majątku wspólnego i osobistego, dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. Warto też pamiętać o tym, że wszystkie rzeczy, które zostały nabyte przed ślubem – nie będą zaliczać się do wspólnoty majątkowej.

Czy podpisanie intercyzy opłaca się?

Intercyza jest idealnym pomysłem, gdy nie ufamy drugiej osoby, bo np. wiemy, że może wydać wszystkie pieniądze. W ten sposób nie będziemy odpowiadać za długi męża czy żony. Należy jednak wiedzieć, że taka intercyza musi zostać podpisana przez zrobieniem długów. W przeciwnym wypadku jesteśmy za nie odpowiedzialni.

Z czego nie zwalnia intercyza?

Małżonkowie muszą zaspokajać potrzeby rodziny, pomimo tego, że podpisali intercyzę. To ich nie zwalnia z tego obowiązku. Trzeba więc stosować się do przepisów, które regulują małżeńskie stosunki majątkowe.