Press "Enter" to skip to content

Szybko i tanio? Nowe rozwiązania w transporcie

Niebagatelną rolę w dzisiejszej gospodarce pełnią procesy transportowo-spedycyjne. Co najważniejsze, rosnące ich znaczenie generuje potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie organizacji przemieszczania ładunków przy użyciu właściwie dobranych środków transportu oraz sposobu przewozu. Poszukiwane są metody i narzędzia pozwalające obniżyć koszty transportu oraz jednocześnie skrócić czas potrzebny na przejazd pojazdu z ładunkiem z miejsca nadania do finalnego adresata.

Tanio czy szybko? Nie musisz wybierać

Wyzwaniem i jednocześnie potrzebą wszystkich firm, świadczących usługi w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) jest utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta, zadbanie, by jak najszybciej wysłany przez niego ładunek trafił do punktu przeznaczenia i minimalizacja kosztów transportu. Przy czym zagadnienie ograniczania kosztów nabiera strategicznego wymiaru. Optymalizacja kosztów pozwala bowiem na efektywne zarządzanie taborem. Jest to również doskonałe narzędzie służące planowaniu cennego czasu pracy kierowców oraz szybszym dostawom wpływającym na renomę firmy.

Co usprawni transport na dużych odległościach

W obsłudze transportowej towarów biorą udział wszystkie gałęzie transportu. Niemniej jednak, najlepszą opcją w przypadku dużej ilości towarów oraz średnich i dużych odległości jest transport kolejowy. Potwierdzeniem tego są badania naukowe, które jasno pokazują, że na odległościach powyżej 322 km transport kolejowy jest tańszy i bardziej opłacalny niż samochodowy. Ten rodzaj spedycji sprawdza się zarówno w obrębie kontynentów, jak i między kontynentami. Najlepszym przykładem trasy, na której doskonale sprawdza się kolej jest Nowy Jedwabny Szlak, którego częścią jest połączenie kolejowe pomiędzy Europą a krajami dalekowschodniej Azji. Trasa z Chin wiedzie przez Kazachstan, Rosję i Białoruś. Pociągi na pokonanie całej trasy potrzebują od 11 do 14 dni.

Mimo, że przewóz ładunków za pomocą pociągów towarowych wciąż jest rzadziej stosowany, niż transport drogowy ze względu na prace modernizacyjne na kolei, to nie ulega wątpliwości że ten sposób transportu ma bardzo duży potencjał. Wśród zalet transportu szynowego wymienia się wysoką ładowność, odporność na warunki atmosferyczne, punktualność, wysoki stopień bezpieczeństwa kierujących pojazdem oraz ładunków. Dodatkowym atutem kolei jest znikomy wpływ na środowisko naturalne. Co więcej, pociągi mogą poruszać się ze stałą, stosunkową dużą prędkością, co skraca czas potrzebny na przejazd pojazdu z towarem z punktu nadania do ostatecznego adresata. Ogromną zaletą spedycji kolejowej jest również jej przystosowanie do wykorzystania w transporcie multimodalnym, którego głównym podłożem rozwoju było przyspieszenie i uproszczenie manipulacji przeładunkowych, redukcja liczby czynności ładunkowych na drodze przewozu towaru, redukcja pracochłonności i zatrudnienia przy czynnościach przeładunkowych, lepsze wykorzystanie drogowego taboru przewozowego, oszczędność paliw w transporcie drogowym oraz obniżenie jednostkowych kosztów transportu. Dodatkowo, poprzez transport multimodalny wykonywana może być usługa „door-to-door”. Przewóz towarów „od drzwi do drzwi”, czyli z miejsca nadania do adresata w ramach transportu opartego o spedycję kontenerową, umożliwia optymalizację przewozu pod kątem kosztów i czasu.

Skorzystaj z usług profesjonalistów

Aby ustrzec się przed problemami jakie mogą pojawić się w trakcie przewozu ładunków niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnych usług specjalisty – spedytora. Jest to osoba, która zawodowo zajmuje się organizacją transportu towarów z miejsca na miejsce tak, aby przebiegł on płynnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor organizuje załadunek i rozładunek towaru, odpowiada za to, by uzyskać jak najwięcej informacji. Zajmuje się on doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniego środka transportu w zależności od rodzaju i ilości towaru oraz wymaganego czasu przewozu.

Wśród obowiązków spedytora międzynarodowego jest również sprawowanie pieczy nad wszystkimi formalnościami dotyczącymi transportu, m.in. sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do przewozu oraz zebraniem dokumentów potrzebnych do dokonania odprawy celnej. By cały proces przewozu towaru przebiegał bez problemów, spedytor wybiera jak najlepszego przewoźnika, z którym współpracuje przy zleceniu. Wybiera firmy godne zaufania, z którymi miał już okazję współpracować. Zna bardzo dobrze ich kwalifikacje, posiada informacje dotyczące wielkości taboru, stanu technicznego pojazdów oraz posiadanych ubezpieczeń.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa