Press "Enter" to skip to content

Ulga na złe długi – na czym polega i dlaczego jest korzystna dla przedsiębiorców?

Własna firma to nie tylko duże możliwości zarobkowe, ale również liczne obowiązki, w tym konieczność płacenia wielu podatków. Niestety często można trafić na nierzetelnych kontrahentów, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań płatniczych lub realizują płatności z opóźnieniem. Nie ma to jednak wpływu na podatek, który i tak trzeba zapłacić. Bardzo wiele firm miało z tym problemy i dlatego Ministerstwo Finansów wprowadziło pewne praktyczne rozwiązanie.

Jest to ulga na złe długi. Dzięki niej, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT, jeśli jego kontrahent nie uiścił zapłaty za towary lub usługi. Według nowych regulacji podatnik ma możliwość korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT o kwotę zaległą lub część tej kwoty, jeśli uprawdopodobni trudności w jej ściągnięciu.

Jak rozlicza się ulgę na złe długi?

Zasady rozliczania ulgi na złe długi są określone w ustawie o VAT. Zgodnie z artykułem 89a, ust. 1 ustawy o VAT, podatnik (przedsiębiorca) ma prawo do korekty podstawy opodatkowania i należnego podatku zgodnie z nieściągalną należnością lub jej częścią. Brak możliwości ściągnięcia wierzytelności zostaje uprawdopodobniony, jeśli wpłata nie została dokonana w ciągu 150 dni od terminu płatności. Innymi słowy po odczekaniu 150 dni można skorzystać z ulgi na złe długi. Dodatkowo towary lub usługi muszą zostać dostarczone do czynnego podatnika VAT, wobec którego nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy, a dodatkowo od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy nie mogą minąć 2 lata.

Co zrobić w przypadku późniejszej zapłaty?

Oczywiście w przypadku uregulowania lub późniejszego zbycia wierzytelności, podatnik musi zwiększyć podstawę opodatkowania i należny podatek o uzyskaną kwotę. Jeśli płatność została uregulowana częściowo, wówczas korekta będzie dotyczyła części wpłaconej należności.

Jak uniknąć nierzetelnych kontrahentów?

Ulga na złe długi jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, jednak o wiele lepiej jest zabezpieczyć się przed nierzetelnymi kontrahentami. Warto więc skorzystać z usług dobrej firmy windykacyjnej oferującej monitoring należności. Usługa ta polega na kontrolowaniu wpłat od kontrahentów. Dzięki temu sprzedawca towarów lub usług nie musi pilnować terminów i wysyłać upomnień, ponieważ zrobi to za niego firma windykacyjna. Przydatną usługą jest również skuteczne ściąganie należności, kiedy kontrahenci zalegają z płatnościami. Pracownicy firmy windykacyjnej wysyłają monity listowne, telefoniczne, a nawet wizyty pracowników terenowych. Dzięki ich pomocy można bardzo często odzyskać cała kwotę bez angażowania sądu i komorników. Warto zainteresować się takimi usługami finansowymi, dzięki którym znacznie zmniejszy się ryzyko doprowadzenia do zatoru finansowego i do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie zmuszony do korzystania z ulgi na złe długi.