Press "Enter" to skip to content

Widły teleskopowe, paletyzery i przedłużki do wideł – sposób na poprawę pracy wózka

Wózki widłowe to pojazdy mechaniczne, których funkcjonalność można znacznie rozszerzyć przy użyciu kilku ciekawych dodatków. Dzięki zastosowaniu osprzętu jesteśmy w stanie wykorzystać wózek widłowy w bardziej efektywny sposób. Do najważniejszych dodatków, które możemy zastosować należą widły teleskopowe, paletyzery oraz przedłużki do wideł.

Jak dobrać najlepsze widły teleskopowe?

Widły teleskopowe pozwalają na swobodną pracę w podwójnych regałach typu double-deep, a także na jednostronny rozładunek i załadunek. Istnieją dwa podstawowe rodzaje wideł teleskopowych, które oznaczone są jako ST oraz WP. Za pomocą wideł ST bez problemu rozładujemy lub załadujemy ładunki o podwójnej głębokości, podczas gdy widły WP nie posiadają ogranicznika, co pozwala na transport aż dwóch palet w jednym momencie. Widły teleskopowe przydadzą się szczególnie przy obsłudze towarów wielkogabarytowych. Należy mieć jednak na uwadze, że nie jest to rozwiązanie najlepsze do małych magazynów, jako że widły teleskopowe są co do zasady trwale montowane do wózka widłowego, co sprawia, że w małym magazynie mogą pojawić się trudności z manewrowaniem wózkiem oraz w razie potrzeby transportu tylko jednej palety w trudno dostępne miejsce może okazać się konieczny czasowy demontaż wideł teleskopowych. Do małych magazynów należy raczej rozważyć zakup przedłużek do wideł.

Przedłużki do wideł jako alternatywa dla wideł teleskopowych

Przedłużki do wideł to nic innego, jak stalowe elementy montowane na widłach, które przedłużają długość roboczą wideł. Od wideł teleskopowych odróżnia je przede wszystkim to, że nie zwiększają one maksymalnego dopuszczalnego udźwigu wideł. Kluczowym czynnikiem podczas zakupu  jest określenie odpowiedniej długości. Należy sugerować się zasadą, że zamontowane widły muszą stanowić co najmniej 60% długości samej przedłużki do wideł. Ważne jest także określenie szerokości zakładki w odniesieniu do wideł, przedłużki powinniśmy być w stanie bez problemu założyć na widły, a jednocześnie nie powinno być nadmiernego luzu pomiędzy elementami. Warto zwrócić uwagę na to, czy sprzęt, który chcemy kupić, posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie norm unijnych. Przedłużki do wideł są szczególnie przydatne w mniejszych magazynach, w których potrzebna jest częsta zmiana długości wideł, a dostępny jest tylko jeden wózek widłowy.

Paletyzery – kolejny sposób na bardziej efektywne wykorzystanie wózka

Za pomocą paletyzera możemy podnosić kilka palet jednocześnie. Na rynku dostępne są paletyzery, za pomocą których będziemy stanie podnieść dwie lub aż trzy palety w jednym momencie. To w sposób oczywisty istotnie zwiększa produktywność wózka widłowego. Paletyzer od przedłużek do wideł i wideł teleskopowych różni się przede wszystkim tym, że pozwala na podnoszenie palet stojących obok siebie, podczas gdy tamte podnoszą dwie palety stojące jedna za drugą. Przy wyborze paletyzera należy zwrócić uwagę na zakres przesuwu bocznego oraz zakres jego udźwigu.

Podsumowując, za pomocą dodatkowego wyposażenia łatwo jesteśmy w stanie zwiększyć produktywność i możliwości naszego wózka widłowego. W tym celu można użyć wideł teleskopowych, przedłużek do wideł lub paletyzera. Każde z tych rozwiązań stosuje się w nieco odmiennym celu, dlatego przed zakupem dobrze jest przeanalizować, do czego konkretnie będziemy używali danego sprzętu.