Press "Enter" to skip to content

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o podatku CIT

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który zobowiązane są płacić spółki. Zagadnienie CIT kompleksowo reguluje ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kto jest podatnikiem CIT? Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.

Ustawa o CIT wskazuje, że podatek ten obejmuje osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, a także podatkowe grupy kapitałowe. Akt prawny wylicza również wprost, jakich przychodów nie obejmuje podatek CIT. Są to np. przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem umowy oraz przychody z gospodarki leśnej. Ustawa o CIT wskazuje też enumeratywnie wyłączenia podmiotowe, czyli organizacje, które nie muszą odprowadzać tego rodzaju podatku. Są to np. NBP czy NFZ. Ustawa o CIT w art. 17  wskazuje również szereg przychodów, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Są to np. dochody ze zbycia nieruchomości będącej częścią gospodarstwa rolnego, organizacji pożytku publicznego czy prowadzenia szkół.

Sposoby obniżenia podatku CIT

Ustawa o CIT w art. 7 stanowi, że podatnik objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych, który poniósł stratę w konkretnym roku podatkowym, może obniżyć swój dochód albo poprzez odliczenie strat w ciągu kolejnych 5 lat (nie więcej niż 50% w ciągu 1 roku) albo przez obniżenie jednorazowo  dochodu, maksymalnie o 5 000 000 zł. Trzeba pamiętać, że rozliczenie roczne musi być złożone w formie wyłącznie elektronicznej.

Stawki podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych posiada 2 stawki – 9% i 19%. Stawka 9% nie dotyczy grup kapitałowych oraz podatników, których dochody osiągnęły więcej niż 2 mln euro w danym roku. Podatnicy CIT nie są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych w ciągu roku. Powinni to zrobić dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego. Nie oznacza to jednak, że przez cały rok nie powinni wpłacać zaliczek na podatek. Ale również tutaj mają wybór – mogą zdecydować się na sposób tradycyjny lub uproszczony. Rozliczenia podatników CIT są skomplikowane, a przepisy zmieniają się w zastraszającym tempie. Dlatego też przy rozliczaniu warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – biura rachunkowego.

Nowe uregulowania CIT

Warto wiedzieć, że z dniem 1.01.2021 r. podatnikami CIT stały się spółki komandytowe. Do tej pory podatkiem CIT byli obciążeni tylko wspólnicy. Obecnie obejmuje on również samą spółkę. Jednak trzeba podkreślić, że komplementariusz posiada opcję obniżenia podatku od udziału w zysku sp. komandytowej o podatek, który zapłaciła spółka. Komandytariusze natomiast zwolnieni są z opodatkowania przychodów do 60 000 zł, maksymalnie 50% wysokości.

Kolejną nowością w ustawie o podatku o CIT jest wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u, który dotyczy opodatkowania dochodów spółek kapitałowych. Zagadnienie obejmuje ryczałt, który płacić mają te spółki, które przeznaczają pieniądze na rozwój firmy. Co ciekawe, podatek nie musi być płacony ryczałtowo ani nawet rocznie, a dopiero wówczas kiedy wspólnicy zdecydują, że przychody przeznaczą na swoje prywatne cele.

Ustawa o podatku CIT nowelizowana jest wielokrotnie w ciągu każdego roku. Rozliczenie jest skomplikowane, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, które nie tylko bezbłędnie obliczy należny podatek, ale również pomoże w obniżeniu jego wysokości.