Press "Enter" to skip to content

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed ogniem.

Budynki o konstrukcjach stalowych, strawione pożarem często nie nadają się do ponownego użytku. Dzieje się tak, ponieważ konstrukcje stalowe w odróżnienie od konstrukcji żelbetowych, są wyjątkowo narażone na deformację spowodowaną wysoką temperaturą jaka towarzyszy pożarowi. W wypadku pożaru, stal bardzo szybko rozgrzewa się na całej swojej powierzchni, tracąc swoje właściwości mechaniczne. Zapewnienie odpowiedniej ochrony konstrukcjom stalowym jest więc niezwykle istotnym elementem każdej inwestycji. Niekorzystny wpływ wysokich temperatur na konstrukcję można zminimalizować pokrywając je specjalnymi powłokami ochronnymi. Istnieją różnego typu powłoki ochronne o różnej charakterystyce – dużej wilgotności, małym współczynniku przenikania ciepła, czy zmieniające swój rozmiar pod wpływem temperatury.

Metody zabezpieczania konstrukcji stalowych przed wysokimi temperaturami.

Jedną z metod zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed ogniem jest pokrycie ich powierzchni farbami pęczniejącymi. Farby tego typu pod wpływem wysokiej temperatury zwiększają swoją objętość podnosząc tym samym masę zabezpieczonego elementu, dzięki czemu zwiększa się jego odporność na negatywny wpływ ognia. Farby pęczniejące na ogół składają się z trzech rodzajów farb stanowiące kolejne warstwy pełnego zabezpieczenia przeciwogniowego. Pierwszą z nich jest farba podkładowa wspomagająca przyczepność, nanoszonej na nią posiadającej właściwości pęczniejące farby zasadniczej. Ta z kolei pokrywana jest farbą nawierzchniową, nadającą zabezpieczanemu elementowi odpowiedni kolor i fakturę. Mankamentem farb pęczniejących jest fakt, że zapewniają one odporność ogniową wyłącznie do R60, co dla różnego typu konstrukcji może być wartością niewystarczającą.

Kolejnym rozwiązaniem, dzięki zwiększającym wytrzymałość konstrukcji stalowych na wpływ ognia są natryskowe powłoki ogniochronne. W odróżnieniu od farb pęczniejących powłoki natryskowe nie są powłokami wielowarstwowymi, składają się tylko z jednej powłoki ochronnej. Farby ognioodporne natryskuje się bezpośrednio na samą konstrukcję. By zwiększyć przyczepność farby elementy konstrukcyjne muszą wpierw zostać oczyszczone metodą piaskowania, a następnie odtłuszczone. Główną zaletą zabezpieczania natryskowego konstrukcji stalowych farbą ognioodporną jest łatwość pokrycia nawet najbardziej skomplikowanych elementów.

Innym rodzajem powłoki ogniochronnej wykorzystywanej w celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed skutkami pożaru, są specjalne płyty gipsowo-kartonowe. Ognioodporne płyty gips-kartonowe charakteryzują się niską przewodnością cieplną. Obudowana kartonem konstrukcja stalowa pełni funkcję izolatora termicznego zabezpieczając konstrukcję przed bezpośrednim kontaktem z ogniem. Ognioodporne płyty gips-kartonowe, tak jak zwykłe płyty mogą być wykańczane w dowolny sposób. Najczęściej znajdują one zastosowanie jako osłony konstrukcji będącymi elementami nośnymi hal i budynków.

Źródło: Met Concept – Cięcie gresu