Press "Enter" to skip to content

Zalety sprzedaży wierzytelności.

Jeśli wielokrotne upominanie się o spłatę długu nie przynosi żadnego efektu, a dłużnik zaczyna się przed nami ukrywać, nie odbierając telefonu i nie odpowiadając na korespondencję, sytuacja wymaga skorzystania z pomocy prawników z kancelarii prawnej lub pracowników specjalistycznej firmy windykacyjnej. Dążące do polubownego odzyskania długu firmy windykacyjne jednak nie zawsze mają możliwość skutecznego odzyskania długu, a wynajęcie prawników w celu przeprowadzenia windykacji sądowniczej, jest procesem kosztownym i długotrwałym, na który stać tylko nielicznych. Co w takiej sytuacji powinien zrobić wierzyciel, któremu zależy przede wszystkim na odzyskaniu choć części należnych mu się pieniędzy? Odpowiedzią na taką sytuację jest sprzedaż wierzytelności.

Kupno wierzytelności przez firmy windykacyjne

Jeśli nie chcemy tracić czasu i pieniędzy na próby mediacji z dłużnikiem, możemy w prosty sposób pozbyć się długu sprzedając go firmie windykacyjnej. Ta odkupując od nas dług, będzie starała się go odzyskać już we własnym imieniu, sama czerpiąc z tego zysk wynikający z różnicy kwoty odzyskanego długu, a ceną za jaką go odkupiła od nas. Sprzedaż wierzytelności pozwoli nam na szybkie odzyskanie przynajmniej części utraconych z powodu długu pieniędzy, polepszając tym samym płynność finansową firmy. Brak nieopłaconych z winy dłużnika faktur, spowodowane sprzedażą wierzytelności firmie windykacyjnej spowoduje także zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Różnica pomiędzy wysokością długu, a uzyskaną ceną jego sprzedaży traktowana jest jako zwykły koszt uzyskania przychodu. Brak dłużników wpłynie również korzystnie na wizerunek bilansowy firmy. Dzięki zamknięciu księgowości dłużnika będziemy w stanie zorientować się w rzeczywistej sytuacji finansowej naszego przedsiębiorstwa. Właściwie jedyną wadą związaną ze sprzedażą wierzytelności firmie windykacyjnej jest nieodzyskanie pełniej kwoty długu, lecz jedynie ceny za jaką uda nam się sprzedać dług. Uzyskana dzięki sprzedaży kwota i tak będzie jednak wyższa, niż pełna kwota długu pomniejszona o koszty windykacji, jaki musielibyśmy pokryć z własnej kieszeni, w postaci kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Kiedy najlepiej skorzystać z usługi kupna wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności najbardziej opłacalna jest gdy nasza firma jest w słabej kondycji finansowej i zależy nam na jak najszybszym odzyskaniu pieniędzy do uzyskania płynności finansowej. Warto sprzedać wierzytelność również w przypadku, gdy nasz dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość. Sprzedaż wierzytelności wydaje się być jedyną sensowną opcja w wypadku, gdy sama wierzytelność została już przedawniona lub doprowadzona na drodze sądowej egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Podsumowując sprzedaż wierzytelności, choć wiąże się z pewną stratą finansową, jest równoznaczna z pozbyciem się problemu zaległości dłużnika.

Źródło: Straetus.pl – Windykacja Warszawa