Press "Enter" to skip to content

Co świadczy o nieprawidłowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej?

W każdym domu powinno być sucho, żeby można było w nim bezpiecznie mieszkać. Dlatego prawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa jest niezwykle ważna. Chroni ona budynek przed zawilgoceniem, które przy długotrwałym działaniu może niekorzystnie wpływać na jego stan techniczny oraz przyczyniać się do rozwoju pleśni, która jest szkodliwa dla człowieka.

Skutki źle wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

Błędy popełnione podczas wykonywania hydroizolacji widoczne są dopiero po latach. Gdy tylko zauważy się problem, nie można go ignorować, bo spowoduje to tylko pogłębienie się problemu. Najczęściej zauważanym skutkiem nieprawidłowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej jest pojawienie się pleśni w domu.  Dotyka to zwłaszcza wilgotnych pomieszczeń, jak kuchnia i łazienka. Trzeba pamiętać, że pleśń i grzyby są bardzo szkodliwe dla ludzkiego organizmu, dlatego nie można ich bagatelizować. Osuszanie ścian jest bardzo kosztowne, ale często konieczne by zachować ściany w dobrym stanie technicznym. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu hydroizolacji?

Izolacja pionowa

Izolacja pionowa fundamentów jest bardzo ważna, ponieważ zapobiega przesiąkaniu ich wodą. Nasiąknięte fundamenty tracą swoją wytrzymałość, a wilgoć może posuwać się wyżej, zagrażając wyższym partiom budynku. Często popełnianym błędem na tym etapie hydroizolacji jest nieumiejętne stosowanie materiałów izolacyjnych, których zawsze należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie powinno się też łączyć produktów od różnych producentów.

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma zabezpiecza fundamenty przed nasiąkaniem wody w poziomie. Musi być całkowicie szczelna wraz z izolacją pionową. Razem pełnią one rolę “wanny” dzięki której woda nie dostanie się do fundamentów z żadnej strony. Bardzo ważna jest tutaj szczelność, a także oczyszczenie powierzchni fundamentów przed nałożeniem izolacji. Poważnym błędem w wykonawczym jest nakładanie papy w minimalnej ilości, zawsze powinno się to wykonywać z zapasem.

Dach i stropodach

Budynek należy chronić przed wilgocią nie tylko od dołu, ale też od góry. Bardzo ważne jest, aby zastosować membranę paroprzepuszczalną, która zapobiega przed zbieraniem się wilgocią pod pokrywą dachu. Natomiast w przypadku stropodachów konieczne jest używanie jedynie papy, zapewniającej szczelność przy takich konstrukcjach.

Taras i balkon

W przypadku tarasu i balkonu jest podobnie jak z dachem. Ważne jest użycie produktów przeznaczonych do tego celu. Należy pamiętać o szczelnym połączeniu na styku taras – ściana, ponieważ to miejsce jest szczególnie narażone na przesiąkanie. Istotna jest też izolacja dolnej części ściany, która często jest ochlapywaną wodą. Ważne jest też prawidłowe odprowadzanie wody, ponieważ stojąca woda na tarasach i balkonach może powodować powstawanie przecieków.

Hydroizolacja mokrych pomieszczeń.

Szczególną uwagę należy poświecić tzw. pomieszczeniom mokrym, czyli głównie kuchni i łazience. Niezabezpieczenia ściany odpowiednimi emulsjami może spowodować przesiąkanie ścian, co w dłuższym okresie czasu może prowadzić do większych uszkodzeń.

Cokół

Ważna jest również prawidłowa izolacja przeciwwilgociowa nadziemnej części budynku. Ta część jest często ochlapywana wodą, dlatego należy zastosować hydroizolację ściany minimum do 30 cm powyżej poziomu gruntu.

Prawidłowa hydroizolacja budynku jest bardzo ważną czynnością, którą należy wykonać dokładnie. Niewskazane jest oszczędzanie na materiałach, ponieważ nieprawidłowa izolacja przeciwwilgociowa może spowodować w przyszłości wiele kosztownych problemów.