Press "Enter" to skip to content

Kto musi zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych (BDO)?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to rejestr firm wytwarzających odpady. Zawiera on spis podmiotów, które wprowadzają do obrotu produkty i produkty w opakowaniach, a także gospodarują odpadami. Znaleźć można tam też przedsiębiorstwa importujące opakowania na terenie Unii Europejskiej. Wskazane podmioty mają obowiązek dokonania rejestracji w Bazie.

Co więcej, muszą one również prowadzić ewidencję odpadów i składać co roku odpowiednie sprawozdanie. Niedopełnienie zasad w tym zakresie może wiązać się z poważnymi karami, dlatego warto wyjaśnić, które dokładnie firmy muszą zgłosić się do BDO, a które z nich są z tego obowiązku zwolnione.

Baza Danych Odpadowych – lista podmiotów z obowiązkową rejestracją

 Katalog firm objętych BDO jest ustalany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, a także późniejszych nowelizacji. Jest on bardzo szeroki – obowiązuje nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też jednoosobowe działalności gospodarcze. Do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych zobowiązane są podmioty, które:

 • produkują, nabywają lub importują opakowania z krajów UE,
 • wytwarzają odpady i muszą prowadzić ich ewidencję,
 • przetwarzają odpady, jak również je zbierają i transportują,
 • prowadzą handel hurtowy lub detaliczny i oferują torby bądź siatki na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzają wybrane pojazdy i produkty, takie jak baterie, urządzenie elektroniczne, oleje smarowe, opony,
 • organizujące odzysk produktów, opakowań, a także sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odbierają odpady komunalne,
 • sprzedają odpady, pośredniczą w ich obrocie bądź prowadzą punkty zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzą systemy zbierania odpadów,
 • wprowadzają do obrotu jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych lub kierują jednostkę gastronomiczną, hurtową bądź handlową, która je oferuje.

Lista jest naprawdę szeroka, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z koniecznością dokonania zgłoszenia do BDO, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Mowa tutaj o podmiotach działających w branży ochrony środowiska, jak również oferujących consulting i outsourcing środowiskowy.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dzięki współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie w odpowiedni sposób zadbasz o wszelkie formalności. Zyskasz jednocześnie pewność, że jesteś w stanie spełnić wszelkie kryteria oraz obowiązki, jakie nakładają na Twoją firmę aktualne przepisy. Pozwoli Ci to uniknąć ewentualnych kar i wielu innych problemów.

Które podmioty nie muszą rejestrować się w BDO?

 Choć omówione wcześniej kryteria są bardzo szczegółowe, przez co może się wydawać, że niemal wszystkie przedsiębiorstwa powinny dokonać zgłoszenia w Bazie, istnieją pewne wyjątki.

Mowa tutaj w głównej mierze o firmach, które nie prowadzą ewidencji odpadów, ponieważ są z tego obowiązku zwolnione. Zasady te definiuje Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

To jednak nie wszystko. O konieczności rejestracji w BDO nie muszą pamiętać także te przedsiębiorstwa, które:

 • korzystają z outsourcingu w zakresie budowy i remontu obiektów, czyszczenia urządzeń i zbiorników do sprzątania, jak również ich napraw,
 • generują odpady wyłącznie w tak zwanej części socjalnej, która została przygotowana dla pracowników,
 • wynajmują pomieszczenia na podstawie umowy, która nie zawiera zapisu o przeniesieniu odpowiedzialności za odpady na wynajmującego.

Ponownie – w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, a także potwierdzenia ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów, warto zwrócić się do fachowców. Ich wiedza oraz doświadczenie pozwolą Ci we właściwy sposób zarządzać swoją działalnością bez obaw o konsekwencje prawne.

Co więcej, firmy oferujące tego typu wsparcie mogą zająć się dla Ciebie również innymi sprawami związanymi z odpadami i ogólnie ochroną środowiska. Ich pomoc może okazać się nieoceniona.