Press "Enter" to skip to content

Ile kosztuje założenie firmy?

Praca na własny rachunek to marzenie osób, które mają dosyć pracy na etat. Własną dzielność gospodarczą wybierają również osoby, których zmusza do tego specyfika ich pracy. Bez względu na to, jakie motywacje kierują nami do stworzenia własnej firmy, zanim podejmiemy pierwsze kroki w celu jej legalizacji, powinniśmy dobrze przemyśleć, jaką formę prawną do jej prowadzenia wybierzemy. Od tego, na jaki typ działalności się zdecydujemy, będą zależały między innymi koszty rejestracji firmy oraz ile będzie kosztowało nas jej funkcjonowanie.

Koszty rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

W kwestii konieczności posiadania kapitału początkowego najtańszą opcją jest rejestracja jest jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Najbardziej popularnymi w Polsce formami działalności są właśnie jednoosobowa działalność gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za popularnością tej pierwszej stoi fakt, że jej założenie nie wymaga dużego nakładu czasu oraz to, że jej rejestracja jest bezpłatna. By założyć jednoosobową działalność, musimy tylko złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na założenie jednoosobowej działalnościdecydują się osoby, które chcą być same sobie szefem. Koszty prowadzenia takiej działalności zależą w dużej mierze od indywidualnych potrzeb i umiejętności przedsiębiorców. Mogą oni omijać koszty związane z wynajmem lokalu pod siedzibę firmy, pracując z domu, samodzielnie dokonywać rozliczeń podatkowych lub korzystać z usług księgowych firm outsourcingowych i wynajmować powierzchnie biurowe oraz płacić za ich wyposażenie. Jedynym ryzykiem związanym z wyborem jednoosobowej działalności gospodarczej jest fakt, że jej właściciel odpowiada za zobowiązania firmycałym swoim majątkiem.

Koszty rejestracji spółko z o.o.

Firmy, które z założenia mają działać na większą skalę, z reguły zakładane są jako spółki handlowe. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się jednak ze znacznymi kosztami i koniecznością posiadania kapitału początkowego. By założyć spółkę z o.o. niezbędne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego koszt wynosi 500 zł. Do tego musimy doliczyć jeszcze 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo zakładając spółkę handlową, musimy jeszcze podpisać umowę cywilno-prawną w formie aktu notarialnego, co łączy się z opłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych, wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki oraz koszt obsługi notarialnej. Zaletą spółki z o.o. jest natomiast stosunkowo niski kapitał początkowy w wysokości 5 000 zł oraz, jak sama nazwa wskazuje, ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez firmę, za które odpowiada sama firma, a nie jej wspólnicy.

Źródło: MDDP Outsourcing – Księgowość dla spółek z o.o.