Press "Enter" to skip to content

Opieka nad seniorem – największe wyzwania

Opieka nad osobą starszą wymaga dużo zaangażowania i cierpliwości. Wraz z biegiem lat konflikt międzypokoleniowy narasta, a jeśli dochodzą do niego problemy zdrowotne, zajmowanie się osobą w sile wieku staje się naprawdę trudne i wymaga wyrozumiałości zarówno ze strony opiekuna jak i podopiecznego. Oto największe wyzwania, które niesie ze sobą opieka nad seniorem.

Choroby przewlekłe

Choroby przewlekłe są jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, z jakimi muszą mierzyć się seniorzy oraz ich opiekunowie. Nie tylko znacznie pogarszają jakość życia podopiecznych, ale często uniemożliwiają wykonywanie najprostszych codziennych czynności i powodują, że osoba starsza pozbawiona zostaje radości i marzeń i czuje, że staje się ciężarem dla otoczenia. Opiekunowie zazwyczaj nie mają problemów z zajmowaniem się podopiecznymi w początkowych fazach choroby, jednak w miarę jak schorzenie (czy to umysłowe, czy natury fizycznej) zaczyna postępować coraz trudniej jest im pogodzić swoje obowiązkowi z troską o seniorów, a patrzenie na to jak choroba zmienia funkcjonowanie mózgu i ciała często staje się do zniesienia. Ratunkiem w takiej sytuacji może okazać się dom opieki dla osób starszych, który gwarantuje nie tylko całodobową opiekę, ale też specjalistyczną pomoc medyczną.

Osamotnienie

Niestety, w dzisiejszych czasach wspólnym mianownikiem życia seniorów z różnych środowisk staje się samotność. Nawet osoby, które mieszkają w dużych miastach i z pozoru mają mnóstwo możliwości spędzenia wolnego czasu często unikają towarzystwa innych ludzi. Przyczyn tego zjawiska może być wiele, ale najczęściej wyróżnia się ograniczoną mobilność, brak wsparcia ze strony rodziny czy wstyd spowodowany złą sytuacją materialną, a nawet biedą. Samotność z kolei sprawia, że seniorzy stają się znacznie mniej komunikatywni, tracą chęci do życia, a osoby pragnące im pomóc traktują jak wrogów – tym samym opieka nad seniorem staje się naprawdę trudna. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stopniowa aktywizacja osób starszych oraz próby podejmowania działań, które mają mają na celu pomóc seniorowi nawiązać nowe relacje.

Depresja i izolacja

Brak mobilności, niewystarczający kontakt z rodziną oraz przyjaciółmi czy postępująca choroba – wszystkie te czynniki powodują, że seniorzy mogą doświadczać częstych wahań nastroju, problemów ze skupieniem uwagi oraz braku chęci do życia, a stąd droga do depresji czy innych problemów psychicznych jest już bardzo krótka. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że jesień życia dla wielu osób jest czasem autorefleksji i konfrontowania marzeń z rzeczywistymi osiągnięciami. Opieka nad seniorami, którzy zmagają się z zaburzeniami natury umysłowej to prawdziwe wyzwanie i zwykle wymaga wsparcia nie tylko ze strony opiekuna, ale także rodziny i specjalistów – dobrym rozwiązaniem może okazać się dom opieki dla osób starszych, gdzie istnieje duża szansa na szybkie zauważenie ewentualnego pogorszenia stanu psychicznego, a następnie podjęcie odpowiednich kroków.

Opieka nad seniorem sama w sobie stanowi bardzo duże wyzwanie. Często okazuje się, że niemożliwe jest nawiązanie współpracy i porozumienia między opiekunem oraz podopiecznym, a różnice międzypokoleniowe mogą okazać się zbyt wyraźne i niemożliwe do pogodzenia. Warto w takiej sytuacji zasięgnąć pomocy i skonsultować się ze specjalistami lub rozważyć skorzystanie ze wsparcia domu opieki nad osobami starszymi.