Press "Enter" to skip to content

Terapia dla par – kiedy poznać, że jej potrzebujemy?

Wzrost zainteresowania zdrowiem psychicznym wśród Polaków sprawia, że coraz więcej osób podejmuje psychoterapię indywidualną bądź decyduje się na konsultacje z psychologiem lub seksuologiem. Wiele trudności można rozwiązać poprzez pracę nad sobą i swoimi zasobami, wzmacniając swoje mocne strony oraz decydując się na dostrzeżenie i zmianę swoich sposobów radzenia sobie ze stresem czy emocjami. Szczególnym rodzajem psychoterapii jest terapia skierowana dla par – mogą z niej skorzystać zarówno osoby pozostające w związkach formalnych, jak również nieformalnych czy jednopłciowych.

Terapia par – do kogo jest skierowana?

Psychoterapia jest zbiorem różnorodnych oddziaływań, którymi kieruje terapeuta. Może przybierać formę indywidualnych konsultacji, pracy grupowej lub terapii dla par czy całej rodziny. Psychoterapia dla par (zwana niekiedy terapią małżeńską) to rozwiązanie dla osób, które przechodzą kryzys lub trudności w relacji i chcą popracować nad komunikacją, intymnością czy poczuciem bezpieczeństwa. Niejednokrotnie psychoterapia par to prosty krok dla osiągnięcia większej satysfakcji (na różnych płaszczyznach) w związku.

Kiedy warto zgłosić się na psychoterapię celem pracy nad związkiem?

Najczęściej przyczyną zgłoszenia się pary do terapeuty są trudności relacyjne. Mogą one wynikać z przejściowych problemów bądź trudnych doświadczeń życiowych (na przykład żałoby, zdrady czy poronienia). Pary zgłaszające się na wspólną psychoterapię często widzą konieczność zmian w dotychczasowej relacji – pracy nad komunikacją, formami bliskości czy w związku z często bliżej nieokreślonym napięciem wynikającym z kłótni, odmienności poglądów czy trudności doświadczanych przez jednego z partnerów (chociażby związanych z depresją czy uzależnieniem). W trakcie psychoterapii oboje z uczestników starają się spojrzeć na trudności z dystansem – dzięki temu mogą nauczyć się komfortowego i bezpiecznego wyrażania emocji oraz umiejętności wspólnego radzenia sobie z trudnościami i pojęcia kompromisu w życiu codziennym, co sprzyja modyfikacji niewłaściwych zachowań i zmianie (często błędnych) schematów myślowych.

Terapia skierowana do par może być realizowana zarówno w ramach świadczeń finansowanych przez NZF, jak również w formie wizyt prywatnych – na przykład psychoterapia par w Warszawie jest świadczona przez liczne ośrodki zrzeszające psychologów, seksuologów i terapeutów rodzinnych. Warto pamiętać, że często psychoterapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat – jest to proces (często trudny), więc wymaga zaangażowania i cierpliwości ze strony obojga partnerów. Walory psychoterapii są jednak nieocenione, a liczne badania wskazują, że mogą znacząco podnieść komfort relacji, a co za tym idzie znacząco wpłynąć na związek.