Press "Enter" to skip to content

Uczenie przez gry – dlaczego jest tak skuteczne?

Większość dzieci zgodnie przyzna, że nie lubi uczyć się. Proces ten jest dla nich nudny i żmudny. Im mniejsze dziecko, tym trudniej skupić mu się dłużej na jednej czynności, a niestety z tym wiąże się nauka. Dzieci zobligowane są pisania wypracowań, czytania lektur, co polega, obrazowo przedstawiając, na siedzeniu nad książką. Od dawna uważa się, że system edukacji wymaga gruntownych zmian, by zwiększyć swoją efektywność. Na szczęście rodzice mogą samodzielnie rozwijać swoje dzieci i wspomagać ich edukację, np. poprzez gry edukacyjne.

Na czym polega skuteczność gier?

Najważniejszą zaletą stosowania odpowiednich gier (planszowych, edukacyjnych, nawet komputerowych) jest fakt, że dzieci to lubią. Proces nauki jest dla nich przyjemny, a wręcz niezauważalny – odbywa się wraz z dobrą zabawą. Dzieci automatycznie chłoną wiedzę i  czerpią korzyści z dostępnych zadań, przez co budują sobie pozytywny wizerunek nauki. Wykorzystując odpowiednią grę, można rozwijać więcej niż jedną funkcję, co wspomaga wielopłaszczyznowy rozwój dzieci. Skuteczność polega również na dopasowaniu zasad do konkretnego wieku dziecka i jego umiejętności na danym poziomie, przez co zadaniom powinno sprostać każde dziecko. Gra zakończona sukcesem przynosi pozytywne emocje i pozwala poczuć sprawczość i siłę.

Zalety gier wzmacniające ich skuteczność

W czasie gry należy planować, określić swoje zamierzenia, kształtować umiejętność analizy i syntezy danych, co odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się, a w grze jest naturalną konsekwencją uczestnictwa. Gry wykorzystujące zasoby poznawcze pozwalają na rozwinięcie różnych typów pamięci, doskonalenia spostrzegawczości czy wykorzystywanie refleksu. Tego typu gry pozwalają kształtować umiejętność wykorzystania zdobytych informacji we właściwym dla rozgrywki celu. Często gry uczą zastosowania zdobytej i zgromadzonej na jej potrzeby wiedzy w zależności od tematyki gry.

Gry wspaniale motywują do rozwoju, poszerzania informacji, współpracy, ale też rywalizacji. Uczą wnikliwej obserwacji oraz dyscypliny. Gry mają też ważną funkcję integracyjną, ponieważ bazując na określonej teorii przekazywanej wiedzy, pokazują jak wykorzystać ją według zasad, czyli łączą teorię z przyjemnymi dla dziecka ćwiczeniami praktycznymi. Kolejną zaletą jest funkcja wychowawcza, która polega na tym, że dziecko obserwuje swoje możliwości i potrafi je realnie ocenić i nimi manipulować. Obserwuje swoje sukcesy i porażki, kształci zmysły, wzmacnia motorykę przy okazji współdziałając z pozostałymi uczestnikami, przez co uczy się skutecznie zasad obowiązujących w grupie, interakcji społecznych, współzawodnictwa i jego konsekwencji. Gry terapeutyczne pozwalają bardziej zamkniętym dzieciom otworzyć się i uwolnić emocje, co przynosi wymierne korzyści.

Gry mogą stanowić wsparcie w szkołach, dzięki któremu dzieci szybciej i sprawniej będą mogły się uczyć i osiągać lepsze wyniki. Zwłaszcza dla najmłodszych jest to alternatywa, by skutecznie zachęcić je do nauki, jednocześnie przekazując w przystępny sposób wiedzę. Warto także pomyśleć o zajęciach pozaszkolnych dla dziecka, które wykorzystują gry i zabawy w celach edukacyjnych. Przykładem może być arytmetyka mentalna, która zachwyca swoim oddziaływaniem i efektami. Przeznaczona jest do zróżnicowanej grupy wiekowej (dla najmłodszych do nastolatków), rozwija obie półkule, wspomaga kreatywność oraz zdolności umysłowe za pomocą specjalnego liczydła, przez co dziecko może zwielokrotnić efektywność pamięci i robić nawet kilka różnych rzeczy, absorbujących dwie półkule, jednocześnie. Ta innowacyjna metoda ma już miliony zwolenników na całym świecie.

Źródło: Abakus-center.eu – zajęcia kreatywne dla dzieci